Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Bộ chuyển đổi, Gateway, thu phát Wi-Fi công nghiệp

Bộ chuyển đổi, Gateway, thu phát Wi-Fi công nghiệp ICP DAS, Converter, Gateway, AP, Modbus Data Concentrator, IO/Sensor

 

Hiển thị kết quả duy nhất

Bộ chuyển đổi CAN sang Wi-Fi ICP DAS I-7540D-WF

I-7540D-WF CR
CAN to Wi-Fi Converter (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Ethernet sang Wi-Fi (Bridge) ICP DAS WF-2571

WF-2571 CR
Ethernet to Wi-Fi Bridge (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Ethernet sang Wi-Fi (Bridge) ICP DAS WF-2572

WF-257 CR
Ethernet to Wi-Fi Bridge (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Ethernet sang Wi-Fi (Bridge) ICP DAS WF-2572M

WF-2572 CR
Ethernet to Wi-Fi Bridge (RoHS)
WF-2572M CR
WF-2572M Ethernet to Wi-Fi Bridge (RoHS)with Metal case

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Ethernet/UART sang Wi-Fi ICP DAS IOP760

IOP760 CR
Ethernet/UART to Wi-Fi Converter (with category A plug type)
IOP760-EU CR
Ethernet/UART to Wi-Fi Converter (with category E plug type)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Ethernet/UART sang Wi-Fi ICP DAS IOP760AM

IOP760AM CR
Ethernet/UART to Wi-Fi Converter (with category A plug type)
IOP760AM-EU CR
Ethernet/UART to Wi-Fi Converter (with category E plug type

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Ethernet/UART sang Wi-Fi PAC ICP DAS IOP760-EU

IOP760-EU CR Ethernet/UART to Wi-Fi Converter (with category E plug type) (RoHS)(Asia Only)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Ethernet/UART sang Wi-Fi PAC ICP DAS IOP760AM-EU

IOP760AM-EU CR Ethernet/UART to Wi-Fi Converter (with category E plug type) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway RS-232/422/485 sang Wi-Fi ICP DAS RMV-760D-MTCP

RMV-760D-MTCP
MB TCP/RTU Data-Exchange With Wi-Fi Interface Gateway (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ phát truy cập Wi-fi công nghiệp (Wi-Fi Access Point) ICP DAS APW77BAM-EU

APW77BAM-EU CR Wi-Fi Access Point (with category E plug type) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ thu phát Wi-Fi (Access Point) công nghiệp dùng trong nhà máy ICP DAS APW77BAM

APW77BAM CR
Wi-Fi Access Point (with category A plug type)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ thu phát Wi-Fi công nghiệp 3Onedata IAP2312N-2T

AP không dây công nghiệp 2.4GHz 3Onedata IAP2312N-2T

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Router công nghiệp phát Wi-Fi Four-Faith F5934

Router công nghiệp phát Wi-Fi Four-Faith F5934

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp VPN + Wi-Fi Four-Faith F5936

Router công nghiệp VPN + Wi-Fi Four-Faith F5936

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Bộ chuyển đổi, Gateway, thu phát Wi-Fi công nghiệp ICP DAS, Converter, Gateway, AP, Modbus Data Concentrator, IO/Sensor