Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Màn hình cảm ứng công nghiệp JHC Technology

Màn hình cảm ứng công nghiệp – Industrial Multitouch Display JHC Technology

JHCETCH’s Industrial Multitouch Display ALAD series is a hign performance touch screen display/monitor for applications like smart factory, display screen of kiosk in shopping mall.JHCETCH’s Industrial Multitouch Display Systems provide a wide range of reliable displays from 10″ to 21″ and customers can choose between Capacitive (PCAP) and Resistive touchscreen models.

The Industrial Multitouch Displays are designed with flat bezel, IP65 front panel, wide power input voltage DC 9-36V and HDMI and VGA video input.

Hiển thị kết quả duy nhất

Màn hình cảm ứng công nghiệp 10.1“ TFT LCD, 5 wire resistive screen, HDMI & VGA, 1*Audio in, 2*speaker JHCTECH ALAD-101T/S001-G

Industrial touch  display, 10.1″ TFT LCD, 5 wire resistive screen,1*HDMI, 1*VGA, 1*Audio in, 2* speaker, DC 9~36V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Màn hình cảm ứng công nghiệp 10.1“ TFT LCD, projected capacitive screen, HDMI & VGA, 1*Audio in, 2*speaker JHCTECH ALAD-101T(P)/S001-G

Industrial touch  display, 10.1″ TFT LCD, projected capacitive screen,1*HDMI, 1*VGA, 1*Audio in, 2* speaker, DC 9~36V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Màn hình cảm ứng công nghiệp 12.1“ TFT LCD, 5 wire resistive screen screen, HDMI & VGA, 1*Audio in, 2*speaker JHCTECH ALAD-121T/S001-G

Industrial touch  display, 12.1″ TFT LCD, 5 wire resistive screen screen, 1*HDMI, 1*VGA, 1*Audio in, 2* speaker, DC 9~36V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Màn hình cảm ứng công nghiệp 12.1“ TFT LCD, projected capacitive screen, HDMI & VGA, 1*Audio in, 2*speaker JHCTECH ALAD-121T(P)/S001-G

Industrial touch  display, 12.1″ TFT LCD, projected capacitive screen,1*HDMI, 1*VGA, 1*Audio in, 2* speaker, DC 9~36V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Màn hình cảm ứng công nghiệp 15“ TFT LCD, 5 wire resistive screen, HDMI, VGA, DP, Audio JHCTECH ALAD-151T/S001-G

Industrial touch display, 15 inch TFT LCD, 5 wire resistive touch screen, 1*HDMI, 1*VGA, 1*DP, 1*Audio, DC 9~36V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Màn hình cảm ứng công nghiệp 15“ TFT LCD, projected capacitive screen, HDMI, VGA, DP, Audio JHCTECH ALAD-151T(P)/S001-G

Industrial touch display, 15 inch TFT LCD, projected capacitive touch screen, 1*HDMI, 1*VGA, 1*DP, 1*Audio, DC 9~36V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Màn hình cảm ứng công nghiệp 17″ TFT LCD, 5 wire resistive screen, HDMI, VGA, DP, Audio JHCTECH ALAD-171T/S001-G

Industrial touch display, 17 inch TFT LCD, 5 wire resistive touch screen, 1*HDMI,1*VGA,1*DP,1*Audio,DC 9~36V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Màn hình cảm ứng công nghiệp 17″ TFT LCD, projected capacitive screen, HDMI, VGA, DP, Audio JHCTECH ALAD-171T(P)/S001-G

Industrial touch display, 17 inch TFT LCD, projected capacitive touch screen, 1*HDMI,1*VGA,1*DP,1*Audio,DC 9~36V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Màn hình cảm ứng công nghiệp 18.5″ TFT LCD, projected capacitive screen, HDMI, VGA, Audio in JHCTECH ALAD-181T(P)/S001-G

Industrial touch display, 18.5 inch TFT LCD, projectred capactive touch screen, 1*HDMI, 1*VGA, 1*Audio in, DC 9~36V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Màn hình cảm ứng công nghiệp 19″ TFT LCD, 5 wire resistive screen, HDMI, VGA, Audio in, 2*speaker JHCTECH ALAD-191T-G/ S001

Industrial touch display, 19” TFT LCD, 5 wire resistive screen, 1*HDMI, 1*VGA, 1*Audio in, 2*speaker, DC 9~36V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Màn hình cảm ứng công nghiệp 19″ TFT LCD, projected capacitive screen, HDMI, VGA, Audio in, 2*speaker JHCTECH ALAD-191T(P)-G/ S001

Industrial touch display, 19” TFT LCD, capacitive screen, 1*HDMI, 1*VGA, 1*Audio in, 2*speaker, DC 9~36V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Màn hình cảm ứng công nghiệp 21.5″ TFT LCD, projected capacitive screen, HDMI/DP, VGA, Audio in JHCTECH ALAD-211T(P)/S001-G

Industrial touch display, 21.5 inch TFT LCD, projectred capactive touch screen, 1*HDMI(default)/DP(Optional),1*VGA,1*Audio,DC 12V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology