Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Cảm biến đo lực kéo nén dạng đặc biệt (SPECIAL SENSORS)

Cảm biến đo lực kéo nén dạng đặc biệt (SPECIAL SENSORS) Lorenz Messtechnik GmbH

special, force sensor, reaction, load measuring pin, load sensor, tension, stress, force transducer, force transducers, load cells, amplifiers, test equipment, load cell, load cells, force measurement, force measurements, force gauges, force gages

Hiển thị kết quả duy nhất

Cảm biến đo biến dạng Lorenz DZ-1 300 μm/m

Cảm biến đo biến dạng Lorenz DZ-1 300 μm/m, Stress sensor (stress transducer) DZ-1, made of stainless steel from Lorenz Messtechnik GmbH, the manufacturer and distributor

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo lực căng trong máy tiện Lorenz K-2618 30 kN, 100 kN, 300 kN

Cảm biến đo lực căng trong máy tiện Lorenz K-2618 30 kN, 100 kN, 300 kN, Lathe chucks, gripping power, force sensor, chucking power, clamping force, hand force, gripper, medical load cell, load measuring pin, load sensor, force transducer, force transducers, torque transducers, load cells, ball bearing friction, test equipment

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo lực Lorenz K-1661 20 kN, 50 kN, 100 kN, 200 kN, 400 kN

Cảm biến đo lực Lorenz K-1661 20 kN, 50 kN, 100 kN, 200 kN, 400 kN, Load measuring pin, force sensor, force transducer, bending beam force sensor, ball bearing friction, gripper, medical load cell, load sensor, load cells, transducers, sensor, load cell, force measurement, force measurements, force gauges, force gage

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo lực Lorenz K-2148 1 kN, 2 kN

Cảm biến đo lực Lorenz K-2148 1 kN, 2 kN, Web tension sensor, radial force sensor, web tension measurement, force sensor, force transducer, load measuring pin, bending beam force sensor, ball bearing friction, gripper, medical load cell, load sensor, load cells, transducers, sensor, load cell

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo lực ma sát vòng ổ bi Lorenz K-1509 2 N, 3 N, 4 N, 5 N, 10 N, 20 N

Cảm biến đo lực ma sát vòng ổ bi Lorenz K-1509 2 N, 3 N, 4 N, 5 N, 10 N, 20 N, Miniature bending beam force sensors, made of aluminum from Lorenz Messtechnik GmbH, the manufacturer and distributor

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo lực tay bóp Lorenz K-2565 1500 N

Cảm biến đo lực tay bóp Lorenz K-2565 1500 N, Force transducer K-2565 for hand force measurement, made of stainless steel, from Lorenz Messtechnik GmbH, the manufacturer and distributor

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo lực kéo nén dạng đặc biệt (SPECIAL SENSORS) Lorenz Messtechnik GmbH