Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Nguồn tổ ong AC sang DC 1 đầu ra NES series

Nguồn tổ ong AC sang DC 1 đầu ra – single output power supply NES series

Nguồn tổ ong AC sang DC 1 đầu ra LRS series, Nguồn AC/DC 220VAC ra 12VDC, Nguồn AC/DC 220VAC ra 24VDC, Nguồn AC/DC 220VAC ra 48VDC

Nguồn tổ ong 5V 7.5V 12V 15V 27V 36V 24V 48V 50V DC công suất 15W 25W 35W 60W 75W 100W 200W 350W.

Showing 1–16 of 28 results

Bộ đổi nguồn AC/DC 15W từ 220Vac sang 24V DC 0.63A Leyu NES-15-24

Nguồn tổ ong 24V 0.63A 15W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn AC/DC 15W từ 220Vac sang 48V DC 0.35A Leyu NES-15-48

Nguồn tổ ong 24V 0.35A 15W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn AC/DC 50W từ 220Vac sang 24V DC 2.2A Leyu NES-50-24

Nguồn tổ ong 24V 2.2A 50W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 100W từ 220Vac sang 12V DC 8.5A Leyu NES-100-12

Nguồn tổ ong 12V 8.5A 100W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 100W từ 220Vac sang 24V DC 4.5A Leyu NES-100-24

Nguồn tổ ong 24V 4.5A 100W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 100W từ 220Vac sang 48V DC 2.3A Leyu NES-100-48

Nguồn tổ ong 48V 2.3A 100W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 150W từ 220Vac sang 12V DC 12.5A Leyu NES-150-12

Nguồn tổ ong 12V 12.5A 150W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 150W từ 220Vac sang 24V DC 6.5A Leyu NES-150-24

Nguồn tổ ong 24V 6.5A 150W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 150W từ 220Vac sang 48V DC 3.3A Leyu NES-150-48

Nguồn tổ ong 48V 3.3A 150W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 15W từ 220Vac sang 12V DC 1.3A Leyu NES-15-12

nguồn tổ ong 12V 1.3A 15W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 200W từ 220Vac sang 12V DC 17A Leyu NES-200-12

Nguồn tổ ong 12V 17A 200W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 200W từ 220Vac sang 24V DC 8.8A Leyu NES-200-24

Nguồn tổ ong 24V 8.8A 200W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 200W từ 220Vac sang 48V DC 4.4A Leyu NES-200-48

Nguồn tổ ong 48V 4.4A 200W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 25W từ 220V AC sang 24V DC 1.1A Leyu NES-25-24

Nguồn tổ ong 24V 1.1A 25W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 25W từ 220V AC sang 48V DC 0.57A Leyu NES-25-48

Nguồn tổ ong 48V 0.57A 25W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 25W từ 220Vac sang 12V DC 2.1A Leyu NES-25-12

Nguồn tổ ong 12V 2.1A 25W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu
1 2