Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Cảm biến đo Momen -lực kết hợp(REACTION TORQUE / FORCE SENSORS)

Cảm biến đo Momen -lực kết hợp(REACTION TORQUE / FORCE SENSORS), Multi-Component Sensors, Multi-Component Sensors Lorenz Messtechnik

torque sensors, non rotary, force sensor, non rotation, force transducer, non turning, force transducers, torsional moment, torque measurements, torque flange, force measurement, force measurements, force gauge, force gauges, force gage, force gages

Cảm biến đo Momen -lực kết hợp(REACTION TORQUE / FORCE SENSORS), Multi-Component Sensors, Multi-Component Sensors Lorenz Messtechnik