Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Bộ chuyển đổi Digital Video sang quang JHA Technology

Bộ chuyển đổi Digital Video sang quang JHA Technology

Hiển thị kết quả duy nhất

Bộ chuyển đổi 1 kênh Video + RS-485 sang quang JHA TECH JHA-D1TV1RB-20

1ch Video Tx + 1ch RS 485 Data Rx Optical Video Transmitter And Receiver

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 1 kênh Video sang quang JHA TECH JHA-D1TV-20

1ch Video Tx Optical Video Transmitter And Receiver

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 16 kênh Video + 1 cổng RS-485 sang quang dạng Rack 1U JHA TECH JHA-D16TV1RB-U-20

16ch Video Tx + 1ch RS 485 Data Rx Optical Video Transmitter And Receiver

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 16 kênh Video + 1 cổng RS-485 sang quang JHA TECH JHA-D16TV1RB-20

16ch Video Tx + 1ch RS 485 Data Rx Optical Video Transmitter And Receiver

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 16 kênh Video sang quang dạng Rack 1U JHA TECH JHA-D16TV-U-20

16ch Video Tx Optical Video Transmitter And Receiver

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 16 kênh Video sang quang JHA TECH JHA-D16TV-20

16ch Video Tx Optical Video Transmitter And Receiver

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 2 kênh Video + 1 cổng RS-485 sang quang JHA TECH JHA-D2TV1RB-20

2ch Video Tx + 1ch RS 485 Data Rx Optical Video Transmitter And Receiver

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 2 kênh Video sang quang JHA TECH JHA-D2TV-20

2ch Video Tx Optical Video Transmitter And Receiver

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 4 kênh Video + 1 cổng RS-485 sang quang JHA TECH JHA-D4VT1RB-20

4ch Video Tx + 1ch RS 485 Data Rx Optical Video Transmitter And Receiver

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 4 kênh Video sang quang JHA TECH JHA-D4TV-20

4ch Video Tx Optical Video Transmitter And Receiver

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 8 kênh Video + 1 cổng RS-485 sang quang JHA TECH JHA-D8VT1RB-20

8ch Video Tx + 1ch RS 485 Data Rx Optical Video Transmitter And Receiver

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 8 kênh Video sang quang JHA TECH JHA-D8TV-20

8ch Video Tx Optical Video Transmitter And Receiver

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Rack 3U, 19 inch, 18 slots bộ chuyển đổi Video sang quang JHA TECH JHA-D1918TV-3U

19” 3U, 18 Slots Video Converter Rack, Video Converter Chassis

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology