Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Router công nghiệp GPRS/3G/4G/5G VPN + Wi-fi

Router công nghiệp GPRS/WCDMA (3G) / LTE (4G)/5G VPN + Wi-fi, Four-Faith Industrial cellular routers can connect up to 4 Ethernet devices to a single GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA interface

Showing 1–16 of 160 results

IG601-PS08: Gateway công nghiệp tích hợp Cellular Routing + SMS Alarm InHand

Đọc tiếp
Vendor:

IR615-S: Router công nghiệp LTE (4G) 5 cổng Ethernet + VPN InHand

IR615-S: Router công nghiệp LTE (4G) 5 cổng Ethernet + VPN InHand

Đọc tiếp
Vendor:

IR915L-FH20-S: Router công nghiệp LTE (4G) Dual SIM 5 cổng Ethernet + RS232/485 InHand

IR915L-FH20-S: Router công nghiệp LTE (4G) Dual SIM 5 cổng Ethernet + RS232/485 InHand

Đọc tiếp
Vendor:

Router công nghiệp 1 cổng LAN CDMA VPN Four-Faith F3227

Router công nghiệp 1 cổng LAN CDMA VPN Four-Faith F3227

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp 1 cổng LAN CDMA2000 1X EVDO VPN Four-Faith F3627

Router công nghiệp 1 cổng LAN CDMA2000 1X EVDO VPN Four-Faith F3627

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp 1 cổng LAN GPRS VPN Four-Faith F3127

Router công nghiệp 1 cổng LAN GPRS VPN Four-Faith F3127

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp 1 cổng LAN LTE&TD-SCDMA VPN Four-Faith F3727

Router công nghiệp 1 cổng LAN LTE&TD-SCDMA VPN Four-Faith F3727

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp 5G Four-Faith F-NR100

Router công nghiệp 5G Four-Faith F-NR100

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp 5G Four-Faith F-NR120

F-NR120 Cellular (5G NR), 2.4G/5.8G WIFI, SIM*2 , GPS(option)

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp 5G Four-Faith F-NR130

Cellular (5G NR), Micro-SIM*2, 2.4G/5G WIFI

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp 5G Four-Faith F-NR200

F-NR200 Cellular (5G NR),2.4G/5G WIFI,SIM*1

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp CDMA + 1 cổng LAN + 1 cổng WAN + Wi-Fi VPN Four-Faith F3226

Router công nghiệp CDMA + 1 cổng LAN + 1 cổng WAN + Wi-Fi VPN Four-Faith F3226

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp CDMA + 1 cổng LAN + VPN Four-Faith F3225

Router công nghiệp CDMA + 1 cổng LAN + VPN Four-Faith F3225

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp CDMA + 1 cổng LAN + Wi-Fi VPN Four-Faith F3224

Router công nghiệp CDMA + 1 cổng LAN + Wi-Fi VPN Four-Faith F3224

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp CDMA + 4 cổng LAN + 1 cổng WAN + VPN + WI-FI Four-Faith F3234

Router công nghiệp CDMA + 4 cổng LAN + 1 cổng WAN + VPN + WI-FI Four-Faith F3234

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp CDMA + 4 cổng LAN +1 cổng WAN + RS-232/485+ GPS + Wi-Fi VPN Four-Faith F7234

Router công nghiệp CDMA + 4 cổng LAN +1 cổng WAN + RS-232/485+ GPS + Wi-Fi VPN Four-Faith F7234

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith
1 2 3 4 8 9 10

Router công nghiệp GPRS/WCDMA (3G) / LTE (4G)/5G VPN + Wi-fi Four-Faith