Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Nguồn tổ ong AC sang DC 2 đầu ra Leyu

Nguồn tổ ong AC sang DC 2 đầu ra Leyu

The multiple output power supply can adjust the current input range through the switch. It is a high-efficiency, size and high-reliability switching power supply, which can be widely used in distribution boxes, automation equipment and other fields

Hiển thị kết quả duy nhất

Bộ đổi nguồn AC/DC dual-output 120W 2 đầu ra 12VDC và 24VDC Leyu D-120C

Bộ đổi nguồn AC/DC dual-output 120W 2 đầu ra 12VDC và 24VDC

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn AC/DC dual-output 120W 2 đầu ra 5VDC và 12VDC Leyu D-120A

Bộ đổi nguồn AC/DC dual-output 120W 2 đầu ra 5VDC và 12VDC

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn AC/DC dual-output 120W 2 đầu ra 5VDC và 24VDC Leyu D-120B

Bộ đổi nguồn AC/DC dual-output 120W 2 đầu ra 5VDC và 24VDC

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn AC/DC dual-output 30W 2 đầu ra 5VDC và 12VDC Leyu D-30A

Bộ đổi nguồn AC/DC dual-output 30W 2 đầu ra 5VDC và 12VDC

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn AC/DC dual-output 30W 2 đầu ra 5VDC và 24VDC Leyu D-30B

Bộ đổi nguồn AC/DC dual-output 30W 2 đầu ra 5VDC và 24VDC

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn AC/DC dual-output 60W 2 đầu ra 5VDC và 12VDC Leyu D-60A

Bộ đổi nguồn AC/DC dual-output 60W 2 đầu ra 5VDC và 12VDC

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn AC/DC dual-output 60W 2 đầu ra 5VDC và 24VDC Leyu D-60B

Bộ đổi nguồn AC/DC dual-output 30W 2 đầu ra 5VDC và 24VDC

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn AC/DC Quad-output 120W 4 kênh đầu ra 5V 12V -5V -12V Leyu Q-120

Bộ đổi nguồn AC/DC Quad-output 120W 4 kênh đầu ra 5V 12V -5V -12V

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn AC/DC Quad-output 60W 4 kênh đầu ra 5V 15V -5V -15V Leyu Q-60

Bộ đổi nguồn AC/DC Quad-output 60W 4 kênh đầu ra 5V 15V -5V -15V

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn AC/DC Triple-output 30W 3 kênh đầu ra 5V 12V -5V Leyu T-30

Bộ đổi nguồn AC/DC Triple-output 30W 3 kênh đầu ra 5V 12V -5V Leyu T-30

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn AC/DC Triple-output 50W 3 kênh đầu ra 5V 12V -5V Leyu T-50

Bộ đổi nguồn AC/DC Triple-output 30W 3 kênh đầu ra 5V 12V -5V Leyu T-30

Đọc tiếp
Vendor: Leyu