Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Bộ chuyển đổi giao thức thông minh

Bộ chuyển đổi giao thức thông minh Four-Faith

Four-Faith provides IoT products and M2M devices about Industrial Cellular Modems, Industrial 4G Routers platform

Hiển thị kết quả duy nhất

Gateway công nghiệp giao thức Modbus RTU、Modbus TCP、PPI、BACnet、DNP3 kết nối LTE (4G) + Wifi+ I/O(2 DI, 1 DO, 1 Relay) Four-Faith F-G100-L

F-G100-L Cellular (LTE), WIFI, SIM*1, I/O(2*DI, 1*DO, 1*Relay.)

Đọc tiếp
Vendor:

Gateway công nghiệp giao thức Modbus RTU、Modbus TCP、PPI、BACnet、DNP3 kết nối LTE/WCDMA + Wifi+ I/O(2 DI, 1 DO, 1 Relay) Four-Faith F-G100-FL

Gateway công nghiệp LTE/WCDMA + Wifi+ I/O(2 DI, 1 DO, 1 Relay) Four-Faith F-G100-FL

Đọc tiếp
Vendor:

Router công nghiệp 5G điều khiển chiếu sáng thông minh Four-Faith F-G300

F-G300 5G Smart Light Pole Gateway

Đọc tiếp
Vendor:

Router công nghiệp 5G Four-Faith F-G100-NR

F-G100-NR Cellular (5G NR), WIFI, SIM*1, I/O(2*DI, 1*DO, 1*Relay.)

Đọc tiếp
Vendor:

Router công nghiệp Dua Sim Online LTE (4G)/LTE (4G) kết nối IEC101/IEC104/DNP3.0/Modbus RTU/TCP Four-Faith F-DPU100-L/L

F-DPU100-L/L Cellular (LTE, Dual-Module), WIFI, SIM*2, I/O(2*DI, 1*DO, 1*Relay.) , 1*RS-232,5*RS-485

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp Dua Sim Online LTE (4G)/WCDMA(3G) kết nối IEC101/IEC104/DNP3.0/Modbus RTU/TCP Four-Faith F-DPU100-FL/FL

F-DPU100-FL/FL Cellular (LTE/WCDMA, Dual-Module), WIFI, SIM*2, I/O(2*DI, 1*DO, 1*Relay.) , 1*RS-232,5*RS-485

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp Dua Sim Online WCDMA (3G)/WCDMA(3G) kết nối IEC101/IEC104/DNP3.0/Modbus RTU/TCP Four-Faith F-DPU100-W/W

F-DPU100-W/W Cellular (WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+, Dual-Module), WIFI, SIM*2, I/O(2*DI, 1*DO, 1*Relay.) ,1*RS-232,5*RS-485

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp IEC101/IEC104/DNP3.0/Modbus RTU/TCP kết nối LTE (4G) Four-Faith F-DPU100-L

F-DPU100-L Cellular (LTE), WIFI, SIM*1(Expandable to 2), I/O(2*DI, 1*DO, 1*Relay.) , 1*RS-232,5*RS-485

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp IEC101/IEC104/DNP3.0/Modbus RTU/TCP kết nối LTE (4G)/WCDMA(3G) Four-Faith F-DPU100-FL

F-DPU100-FL Cellular (LTE/WCDMA), WIFI, SIM*1(Expandable to 2), I/O(2*DI, 1*DO, 1*Relay.) , 1*RS-232,5*RS-485

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp IEC101/IEC104/DNP3.0/Modbus RTU/TCP kết nối WCDMA (3G) Four-Faith F-DPU100-W

F-DPU100-W Cellular (WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+), WIFI, SIM*1(Expandable to 2), I/O(2*DI, 1*DO, 1*Relay.) , 1*RS-232,5*RS-485

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Bộ chuyển đổi giao thức thông minh Four-Faith