Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Bộ lập trình PLC CM3 Series

Bộ lập trình PLC CIMON CM3 Series (PLC-S series) – Module Vào Ra Số – Module Vào Ra Tương Tự – Module truyền thông – Module nhiệt độ RTD, TC…, Module Nguồn, phụ kiện kết nối PLC.

Bộ lập trình PLC CM3 Series (PLC-S) được thiết kế để trở thành đơn vị tiết kiệm chi phí nhất trong thế giới PLC. Nó cung cấp hiệu suất cao và độ tin cậy vững chắc cho hệ thống tự động hóa công nghiệp quy mô nhỏ.

CIMON PLC-S cung cấp khả năng mở rộng cực cao với các module chức năng khác nhau, cho phép bảo trì dễ dàng các hệ thống điều khiển quy trình.

Showing 1–16 of 50 results

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB16MDCF (DI8/DO8(TR Source), USB Loader, RS232C 1ch, RS485 1ch, Ethernet 1ch, No expansion)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB16MDCF (DI8/DO8(TR Source), USB Loader, RS232C 1ch, RS485 1ch, Ethernet 1ch, No expansion)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB16MDT (DI8/DO8, USB Loader, RS232C, No expansion)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB16MDT (DI8/DO8, USB Loader, RS232C, No expansion)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB16MDTF (DI8/DO8(TR Sink), USB Loader, RS232C 1ch, RS485 1ch, Ethernet 1ch, No expansion)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB16MDTF (DI8/DO8(TR Sink), USB Loader, RS232C 1ch, RS485 1ch, Ethernet 1ch, No expansion)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB16MDTV (DI8/DO8, USB Loader, RS232C, RS485, No expansion)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB16MDTV (DI8/DO8, USB Loader, RS232C, RS485, No expansion)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB32MDCF (DI16/DO16(TR Source), AI 2CH / AO 2CH, USB Loader, RS232C 1ch, RS485 1ch, Ethernet 1ch)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB32MDCF (DI16/DO16(TR Souce), AI 2CH / AO 2CH, USB Loader, RS232C 1ch, RS485 1ch, Ethernet 1ch, No expansion)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB32MDRF (DI16/DO16(Relay), AI 2CH / AO 2CH, USB Loader, RS232C 1ch, RS485 1ch, Ethernet 1ch)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB32MDRF (DI16/DO16(Relay), AI 2CH / AO 2CH, USB Loader, RS232C 1ch, RS485 1ch, Ethernet 1ch, No expansion)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB32MDTF (DI16/DO16(TR Sink), AI 2CH / AO 2CH, USB Loader, RS232C 1ch, RS485 1ch, Ethernet 1ch)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB32MDTF (DI16/DO16(TR Sink), AI 2CH / AO 2CH, USB Loader, RS232C 1ch, RS485 1ch, Ethernet 1ch, No expansion)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDCF (DI8/DO8(TR Souce), USB Loader, RS232C 1ch, Ethernet 1ch, RS485 1ch)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDCF

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDR (DI 8/ Relay Output 8, USB Loader, RS232)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDR (DI 8/ Relay Output 8, USB Loader, RS232)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDRE (DI 8/DO 6, USB Loader, RS232C, Ethernet)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDRE (DI 8/DO 6, USB Loader, RS232C, Ethernet)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDRF (DI 8/ Relay Output 6, USB Loader, RS232C, Ethernet, RS485)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDRF (DI 8/ Relay Output 6, USB Loader, RS232C, Ethernet, RS485)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDRV (DI 8/ Relay Output 8, USB Loader, RS232, RS485)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDRV (DI 8/ Relay Output 8, USB Loader, RS232, RS485)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDTF (DI8/DO8(TR Sink), USB Loader, RS232C 1ch, Ethernet 1ch, RS485 1ch)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDTF

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP32MDCF (DI16/DO16, USB Loader, RS232C, Ethernet, RS485)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP32MDCF (DI16/DO16, USB Loader, RS232C, Ethernet, RS485) (TR Output Source)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP32MDCF-SD (DI16/DO16, USB Loader, SD/MMC Card Slot, RS232C, Ethernet, RS485)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP32MDCF-SD (DI16/DO16, USB Loader, SD/MMC Card Slot, RS232C, Ethernet, RS485) (TR Output Source)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP32MDT ((DI16/DO16, USB Loader, RS232C)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP32MDT ((DI16/DO16, USB Loader, RS232C) (TR Output Sink)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon
1 2 3 4

Bộ lập trình PLC Cimon