Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Hệ thống quan trắc an toàn đập

Hệ thống cảnh báo lũ vùng hạ lưu công ty thủy điện Hòa Bình

Hệ thống cảnh báo lũ vùng hạ lưu công ty thủy điện Hòa Bình

Hệ thống quan trắc tự động an toàn đập thủy điện Bản Vẽ

Hệ thống quan trắc tự động an toàn đập thủy điện Bản Vẽ