Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Nguồn tổ ong AC sang DC 1 đầu ra S series

Nguồn tổ ong AC sang DC 1 đầu ra – single output power supply S series

Nguồn tổ ong AC sang DC 1 đầu ra LRS series, Nguồn AC/DC 220VAC ra 12VDC, Nguồn AC/DC 220VAC ra 24VDC, Nguồn AC/DC 220VAC ra 48VDC

Nguồn tổ ong 3.3V 5V 7.5V 12V 15V 27V 24V 48V DC công suất  50W 100W 144W 200W 350W 360W 500W.

Showing 1–16 of 28 results

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 100W từ 220V AC sang 12V DC 8.5A Leyu S-100-12

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 100W từ 220V AC sang 12V DC 8.5A

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 100W từ 220V AC sang 24V DC 4.5A Leyu S-100-24

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 100W từ 220V AC sang 24V DC 4.5A Leyu S-100-24

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 100W từ 220V AC sang 48V DC 2A Leyu S-100-48

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 100W từ 220V AC sang 48V DC 2A

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 100W từ 220V AC sang 5V DC 20A Leyu S-100-5

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 100W từ 230V AC sang 12V DC 8.5A

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 120W từ 220Vac sang 12V 10A Leyu S-120-12

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 120W từ 220Vac sang 12V 10A

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 120W từ 220Vac sang 24V DC 5A Leyu S -120-24

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 120W từ 220Vac sang 24V DC 5A

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 120W từ 220Vac sang 48V DC Leyu S-120-48

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 120W từ 220Vac sang 48V DC

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 144W từ 220VAC sang 12V DC Leyu S-145-12

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 144W từ 220VAC sang 12V DC Leyu S-145-12

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 144W từ 220VAC sang 24V Leyu S-145-24

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 144W từ 220VAC sang 24V Leyu S-145-24

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 200W từ 220Vac sang 12V DC Leyu S-200-12

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 200W từ 220Vac sang 12V DC

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 200W từ 220Vac sang 24VDC Leyu S-200-24

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 200W từ 220Vac sang 24VDC

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 200W từ 220Vac sang 48V DC Leyu S-200-48

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 200W từ 220Vac sang 48V DC

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 201W từ 220Vac sang 12V Leyu S-201-12

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 201W từ 220Vac sang 12V Leyu S-201-12

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 201W từ 220Vac sang 24V Leyu S-201-24

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 201W từ 220Vac sang 24V

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 201W từ 220Vac sang 48V Leyu S-201-48

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 201W từ 220Vac sang 48V

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 350W từ 220Vac sang 12V Leyu S-350-12

Bộ đổi nguồn tổ ong AC/DC 350W từ 220Vac sang 12V

Đọc tiếp
Vendor: Leyu
1 2