Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Bộ khuếch đại, đọc, hiển thị và chuyển đổi tín hiệu Momen, Lực, Load Cell, Strain Gauge

Bộ khuếch đại, đọc, hiển thị và chuyển đổi tín hiệu Momen, Lực, Load Cell, Strain Gauge Lorenz Messtechnik GmbH

Operator Interface, Panel Meter, Sensor Interface, Strain Gauge Amplifiers, Hand Held, Battery Operated, Data Logger, Strain Gage Amplifiers, Strain Gauge Amplifier, Strain Gage Amplifier, Measuring devices, DC-Amplifiers, Calibrators, Interface

Showing 1–16 of 20 results

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 kênh Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge + tín hiệu tương tự kết nối phần mềm và Ethernet Lorenz SI-ETH

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 kênh Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge + tín hiệu tương tự kết nối phần mềm và Ethernet Lorenz SI-ETH, 2 Channel Ethernet-Sensor Interface, suitable for rough industry applications by the high Level of protection from Lorenz Messtechnik GmbH, the manufacturer

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 kênh Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge + tín hiệu tương tự kết nối phần mềm và RS-485 Lorenz SI-RS485

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 kênh Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge + tín hiệu tương tự kết nối phần mềm và RS-485 Lorenz SI-RS485, Sensor interfaces with RS485 suitable for rough industry applications by the high level of protection from Lorenz Messtechnik GmbH, the supplier and manufacturer

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 kênh Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge + tín hiệu tương tự kết nối phần mềm và USB Lorenz SI-USB

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 kênh Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge + tín hiệu tương tự kết nối phần mềm và USB Lorenz SI-USB, 2 Channel USB-Sensor Interface, SI-USB – Lorenz Messtechnik GmbH

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ chuyển đổi tín hiệu 4 kênh Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge + tín hiệu tương tự kết nối phần mềm và USB Lorenz SI-USB3

Bộ chuyển đổi tín hiệu 4 kênh Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge + tín hiệu tương tự kết nối phần mềm và USB Lorenz SI-USB3, 4 Channel USB Sensor Interface, Operator Interface, USB, Panel Meter, Strain Gauge Amplifiers, Measuring devices, DC-Amplifiers, Process Controls, Controllers, Signal Conditioners, Amplifiers, Instrumentation, Measurements, Monitoring, Set-Point Units

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ chuyển đổi tín hiệu Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge + tín hiệu tương tự kết nối phần mềm và USB Lorenz LCV-USB3

Bộ chuyển đổi tín hiệu Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge + tín hiệu tương tự kết nối phần mềm và USB Lorenz LCV-USB3, USB-Sensor Interface, Operator Interface, Voltage or Current Output, Panel Meter, Sensor Interface, Strain Gauge Amplifiers, Hand Held, Battery Operated, Data Logger, Strain Gage Amplifiers, Strain Gauge Amplifier, Strain Gage Amplifier, Measuring devices

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ chuyển đổi tín hiệu Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge sang tương tự Lorenz GM40

Bộ chuyển đổi tín hiệu Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge sang tương tự Lorenz GM40, Amplifier for Strain Gauge Sensors for DIN Mounting Rails, Voltage or Voltage & Current Output from Lorenz Messtechnik GmbH, the Supplier and Manufacturer

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ chuyển đổi tín hiệu Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge sang tương tự Lorenz GM62

Bộ chuyển đổi tín hiệu Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge sang tương tự Lorenz GM62, Measuring Amplifier GM62 for Strain Gauge Sensors

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ chuyển đổi tín hiệu Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge sang tương tự Lorenz LCV

SG-Sensor Interfaces for the conversion of output signals of strain gauges-based sensors to normed output signals from Lorenz Messtechnik GmbH, the manufacturer

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ chuyển đổi tín hiệu Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge sang tương tự Lorenz SI

Strain Gauge Sensorinterface, suitable for rough industry applications by the high level of protection from Lorenz Messtechnik GmbH, the supplier & manufacturer

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ đổi nguồn cho bộ khuếch đại và chuyển đổi tín hiệu lực (Strain Gauge) Lorenz GM41-NT

Power Supply Unit GM41-NT, DIN Mounting Rail Device

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ hiển thị 2 thông số Momen xoắn/Tốc độ (Torque/Speed), Momen xoắn/Góc quay (Torque/Angle), Lực/độ dịch chuyển (Force/Displacement) Lorenz DD-2002

Bộ hiển thị 2 thông số Momen xoắn/Tốc độ (Torque/Speed), Momen xoắn/Góc quay (Torque/Angle), Lực/độ dịch chuyển (Force/Displacement) Lorenz DD-2002, Dual-Range Digital Display DD-2002 for Torque/Speed, Torque/Angle, or Force/Displacement Measurement produced & distributed by Lorenz Messtechnik GmbH

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ hiển thị cầm tay cho cảm biến đo Momen, Lực, Load Cell, Strain Gauge Lorenz GM77

Bộ hiển thị cầm tay cho cảm biến đo Momen, Lực, Load Cell, Strain Gauge Lorenz GM77, DC Voltage Measuring Amplifier for Strain Gauge Sensors GM77, with Calibration Control Switch and Maximum Value Memory- Lorenz Messtechnik GmbH

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ hiển thị sách tay và lưu trữ dữ liệu (Datalogger) cho cảm biến đo Momen, Lực, Load Cell, Strain Gauge Lorenz ALMEMO® 202 (AL202)

Bộ hiển thị sách tay và lưu trữ dữ liệu (Datalogger) cho cảm biến đo Momen, Lực, Load Cell, Strain Gauge Lorenz ALMEMO® 202 (AL202), Strain gauge amplifier ALMEMO 202 with data logger, hand held and battery operated, for D7 measuring connectors from Lorenz Messtechnik GmbH

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ hiển thị sách tay và lưu trữ dữ liệu (Datalogger) cho cảm biến đo Momen, Lực, Load Cell, Strain Gauge Lorenz GM80

Bộ hiển thị sách tay và lưu trữ dữ liệu (Datalogger) cho cảm biến đo Momen, Lực, Load Cell, Strain Gauge Lorenz GM80, Strain Gauge Amplifiers, Hand Held Data Loggers and Battery Operated Strain Gage Amplifiers from Lorenz Messtechnik GmbH, the Manufacturer and Supplier, Measuring Amplifier with Data Logger GM80, Hand Held

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ hiển thị và điều khiển cho cảm biến Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge Lorenz PAX

Bộ hiển thị và điều khiển cho cảm biến Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge Lorenz PAX, Programmable Industry-Digital Built-In Measuring Device PAX

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ hiển thị và điều khiển cho cảm biến Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge Lorenz PAX-DP

Bộ hiển thị và điều khiển cho cảm biến Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge Lorenz PAX-DP, Programmable 2-Channel Industry- Built-In Measuring Device PAX-DP

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik
1 2

Bộ khuếch đại, đọc, hiển thị và chuyển đổi tín hiệu Momen, Lực, Load Cell, Strain Gauge Lorenz Messtechnik GmbH