Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng - Industrial Touch Panel JHCTECH

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng – Industrial Touch Panel JHCTECH

Showing 1–16 of 48 results

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng Intel® Celeron 3855U/3865U, 18.5“ TFT LCD, capacitive touch, HDMI, 2*COM, 4*USB, 2*LAN, 2*3W speaker JHCTECH ALAD-K1820T(P)/T004

Industrial panel computer, Intel® Celeron 3855U/3865U, 18.5“ TFT LCD, projected capacitive touch, 2*COM (2*RS232/422/485), 5*USB, 2*LAN, 1*Mini PCIe, HDMI, 1*Line out, 1*2.5” SATA bay, 1*mSATA, 2*3W speaker, DC 9~36V power input

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng Intel® Celeron 3855U/3865U, 21.5“ TFT LCD, capacitive touch, 4*COM (or 2*COM+1*PCI/PCIeX1), 5*USB, 2*LAN, HDMI, 1*Line out, 2*3W speaker JHCTECH ALAD-K2120T(P)/T004-G

Industrial panel computer, Intel® Celeron 3855U/3865U, 21.5“ TFT LCD, capacitive touch, 4*COM (or 2*COM+1*PCI/PCIeX1), 5*USB, 2*LAN, 1*Mini PCIe, HDMI, 1*Line out, 1*2.5” SATA bay, 1*mSATA, 2*3W speaker, DC 9~36V power input

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng Intel® Celeron3855U/3865U, 12.1“ TFT LCD, capacitive Touch, 2*COM, 5*USB, 2*LAN, HDMI, 1*Line out, 2*3W speaker, DC 9~36V JHCTECH ALAD-K1220T(P)/T004-G

Industrial panel computer, Intel® Celeron3855U/3865U, 12.1“TFT LCD, capacitive touch, 2*COM, 5*USB, 2*LAN, 1*Mini PCIe, HDMI, 1*Line out, 1*2.5” SATA bay, 1*mSATA, 2*3W speaker, DC 9~36V power input

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng Intel® Celeron3855U/3865U, 12.1“ TFT LCD, resistive Touch, 2*COM, 5*USB, 2*LAN, HDMI, 1*Line out, 2*3W speaker, DC 9~36V JHCTECH ALAD-K1220T/T004-G

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng Intel® Celeron3855U/3865U, 12.1“ TFT LCD, resistive Touch, 2*COM, 5*USB, 2*LAN, HDMI, 1*Line out, 2*3W speaker, DC 9~36V JHCTECH ALAD-K1220T/T004-G

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng Intel® Celeron3855U/3865U, 15“ TFT LCD, capacitive touch, 4*COM (or 2*COM+1*PCI/PCIeX1), 5*USB, 2*LAN, HDMI, 1*Line out, 2*3W speaker JHCTECH ALAD-K1520T(P)/T004-G

Industrial panel computer, Intel® Celeron3855U/3865U, 15“TFT LCD, capacitive touch, 4*COM (or 2*COM+1*PCI/PCIeX1), 5*USB, 2*LAN, 1*Mini PCIe, HDMI, 1*Line out, 1*2.5” SATA bay, 1*mSATA, 2*3W speaker, DC 9~36V power input

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng Intel® Celeron3855U/3865U, 15“ TFT LCD, resistive touch, 4*COM (or 2*COM+1*PCI/PCIeX1), 5*USB, 2*LAN, HDMI, 1*Line out, 2*3W speaker JHCTECH ALAD-K1520T/T004-G

Industrial panel computer, Intel® Celeron3855U/3865U, 15“TFT LCD, 5 wire resistive touch, 4*COM (or 2*COM+1*PCI/PCIeX1), 5*USB, 2*LAN, 1*Mini PCIe, HDMI, 1*Line out, 1*2.5” SATA bay, 1*mSATA, 2*3W speaker, DC 9~36V power input

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng Intel® Celeron3855U/3865U, 17“ TFT LCD, capacitive touch, 2*COM, 5*USB, 2*LAN, 1*Mini PCIe, HDMI, 1*Line out, 2*3W speaker JHCTECH ALAD-K1720T(P)/T004-G

Industrial panel computer, Intel® Celeron3855U/3865U, 17“ TFT LCD, capacitive touch, 2*COM (Opt. 2*COM(RS232 1DB9)), 5*USB, 2*LAN, 1*Mini PCIe, HDMI, 1*Line out, 1*2.5” SATA bay, 1*mSATA, 2*3W speaker, DC 9~36V power input

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng Intel® Celeron3855U/3865U, 17“ TFT LCD, resistive touch, 2*COM, 5*USB, 2*LAN, 1*Mini PCIe, HDMI, 1*Line out, 2*3W speaker JHCTECH ALAD-K1720T/T004-G

Industrial panel computer, Intel® Celeron3855U/3865U, 17“ TFT LCD, resistive touch, 2*COM (Opt. 2*COM(RS232 1DB9)), 5*USB, 2*LAN, 1*Mini PCIe, HDMI, 1*Line out, 1*2.5” SATA bay, 1*mSATA, 2*3W speaker, DC 9~36V power input

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng Intel® Celeron3855U/3865U, 19“ TFT LCD, 5 wire resistive touch, 4*COM (or 2*COM+1*PCI/PCIeX1), 5*USB, 2*LAN, HDMI, 1*Line out, 2*3W speaker JHCTECH ALAD-K1920T/T004-G

Industrial panel computer, Intel® Celeron3855U/3865U, 19“ TFT LCD, 5 wire resistive touch, 4*COM(or 2*COM+1*PCI/PCIeX1), 5*USB, 2*LAN, 1*Mini PCIe, HDMI, 1*Line out, 1*2.5” SATA bay, 1*mSATA, 2*3W speaker, DC 9~36V power input

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng Intel® Celeron3855U/3865U, 19“ TFT LCD, capacitive touch, 4*COM (or 2*COM+1*PCI/PCIeX1), 5*USB, 2*LAN, HDMI, 1*Line out, 2*3W speaker JHCTECH ALAD-K1920T(P)/T004-G

Industrial panel computer, Intel® Celeron3855U/3865U, 19“ TFT LCD, capacitive touch, 4*COM(or 2*COM+1*PCI/PCIeX1), 5*USB, 2*LAN, 1*Mini PCIe, HDMI, 1*Line out, 1*2.5” SATA bay, 1*mSATA, 2*3W speaker, DC 9~36V power input

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng Intel® I3-6100U/I3-7100U, 12.1“ TFT LCD, capacitive Touch, 2*COM, 5*USB, 2*LAN, HDMI, 1*Line out, 2*3W speaker, DC 9~36V JHCTECH ALAD-K1220T(P)/T001-G

Industrial panel computer, Intel® I3-6100U/I3-7100U, 12.1“TFT LCD, capacitive touch, 2*COM, 5*USB, 2*LAN, 1*Mini PCIe, HDMI, 1*Line out, 1*2.5” SATA bay, 1*mSATA, 2*3W speaker, DC 9~36V power input

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng Intel® I3-6100U/I3-7100U, 12.1“ TFT LCD, Resistive Touch, 2*COM, 5*USB, 2*LAN, HDMI, 1*Line out, 2*3W speaker, DC 9~36V JHCTECH ALAD-K1220T/T001-G

Industrial panel computer, Intel® I3-6100U/I3-7100U, 12.1“TFT LCD, 5 wire resistive touch, 2*COM, 5*USB, 2*LAN, 1*Mini PCIe, HDMI, 1*Line out, 1*2.5” SATA bay, 1*mSATA, 2*3W speaker, DC 9~36V power input

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng Intel® I3-6100U/I3-7100U, 15“ TFT LCD, capacitive touch, 4*COM (or 2*COM+1*PCI/PCIeX1), 5*USB, 2*LAN, HDMI, 1*Line out, 2*3W speaker JHCTECH ALAD-K1520T(P)/T001-G

Industrial panel computer, Intel® I3-6100U/I3-7100U, 15“TFT LCD, capacitive touch, 4*COM (or 2*COM+1*PCI/PCIeX1), 5*USB, 2*LAN, 1*Mini PCIe, HDMI, 1*Line out, 1*2.5” SATA bay, 1*mSATA, 2*3W speaker, DC 9~36V power input

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng Intel® I3-6100U/I3-7100U, 15“ TFT LCD, resistive touch, 4*COM (or 2*COM+1*PCI/PCIeX1), 5*USB, 2*LAN, HDMI, 1*Line out, 2*3W speaker JHCTECH ALAD-K1520T/T001-G

Industrial panel computer, Intel® I3-6100U/I3-7100U, 15“TFT LCD, resistive touch, 4*COM (or 2*COM+1*PCI/PCIeX1), 5*USB, 2*LAN, 1*Mini PCIe, HDMI, 1*Line out, 1*2.5” SATA bay, 1*mSATA, 2*3W speaker, DC 9~36V power input

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng Intel® I3-6100U/I3-7100U, 17“ TFT LCD, capacitive touch, 2*COM, 5*USB, 2*LAN, 1*Mini PCIe, HDMI, 1*Line out, 2*3W speaker JHCTECH ALAD-K1720T(P)/T001-G

Industrial panel computer, Intel® I3-6100U/I3-7100U, 17“ TFT LCD, capacitive touch, 2*COM (Opt. 2*COM(RS232 1DB9)), 5*USB, 2*LAN, 1*Mini PCIe, HDMI, 1*Line out, 1*2.5” SATA bay, 1*mSATA, 2*3W speaker, DC 9~36V power input

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng Intel® I3-6100U/I3-7100U, 17“ TFT LCD, resistive touch, 2*COM, 5*USB, 2*LAN, 1*Mini PCIe, HDMI, 1*Line out, 2*3W speaker JHCTECH ALAD-K1720T/T001-G

Industrial panel computer, Intel® I3-6100U/I3-7100U, 17“ TFT LCD, 5 wire resistive touch, 2*COM (Opt. 2*COM(RS232 1DB9)), 5*USB, 2*LAN, 1*Mini PCIe, HDMI, 1*Line out, 1*2.5” SATA bay, 1*mSATA, 2*3W speaker, DC 9~36V power input

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology
1 2 3