Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Nguồn cung cấp cho LED chống thấm nước Leyu

Nguồn cung cấp cho LED chống thấm nước dạng thanh dẹt Leyu AC/DC 220VAC ra 5V 12V 15V 24V 36V 48V công suất 18W 30W 35W 50W 60W 100W 120W 150W 200W 250W

The waterproof switching power supply has a hard shell, which is waterproof and dustproof, and has a very good heat dissipation effect. The product is used in urban greening, fountains, scene lights and other places.

Hiển thị kết quả duy nhất

Nguồn AC/DC 100W điều khiển LED (LED driver) chống nước 12V – 24V Leyu LDV-100

Nguồn AC/DC 100W điều khiển LED (LED driver) chống nước 12V – 24V

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Nguồn AC/DC 120W điều khiển LED (LED driver) chống nước 12V – 24V- 36V Leyu LDV-120

Nguồn AC/DC 120W điều khiển LED (LED driver) chống nước 12V – 24V-36V

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Nguồn AC/DC 12W điều khiển LED (LED driver) chống nước 12V – 24V Leyu LDV-12

Nguồn AC/DC 12W điều khiển LED (LED driver) chống nước 12V – 24V

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Nguồn AC/DC 150W điều khiển LED (LED driver) chống nước 12V – 24V Leyu LDV-150

Nguồn AC/DC 150W điều khiển LED (LED driver) chống nước 12V – 24V

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Nguồn AC/DC 18W điều khiển LED (LED driver) chống nước 12V – 24V Leyu LDV-18

Nguồn AC/DC 18W điều khiển LED (LED driver) chống nước 12V – 24V

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Nguồn AC/DC 200W điều khiển LED (LED driver) chống nước 1 kênh ra 5V 12V – 24V- 36V Leyu LDV-200

Nguồn AC/DC 200W điều khiển LED (LED driver) chống nước 1 kênh ra 5V 12V – 24V- 36V

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Nguồn AC/DC 20W điều khiển LED (LED driver) chống nước 1 kênh ra 5V- 12V- 15V – 24V- 36V Leyu LPV-20

Nguồn AC/DC 200W điều khiển LED (LED driver) chống nước 1 kênh ra 5V 12V – 24V- 36V

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Nguồn AC/DC 250W điều khiển LED (LED driver) chống nước 1 kênh ra 12V – 24V- 36V Leyu LDV-250

Nguồn AC/DC 250W điều khiển LED (LED driver) chống nước 1 kênh ra 12V – 24V- 36V

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Nguồn AC/DC 30W điều khiển LED (LED driver) chống nước 1 kênh ra 12V 24V LPV-30

Nguồn AC/DC 30W điều khiển LED (LED driver) chống nước 1 kênh ra 12V 24V

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Nguồn AC/DC 30W điều khiển LED (LED driver) chống nước 12V – 24V Leyu LDV-30

Nguồn AC/DC 30W điều khiển LED (LED driver) chống nước 12V – 24V

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Nguồn AC/DC 35W điều khiển LED (LED driver) chống nước 1 kênh ra 5V- 12V- 15V – 24V- 36V Leyu LPV-35

Nguồn AC/DC 35W điều khiển LED (LED driver) chống nước 1 kênh ra 5V- 12V- 15V – 24V- 36V

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Nguồn AC/DC 50W điều khiển LED (LED driver) chống nước 12V – 24V Leyu LDV-50

Nguồn AC/DC 50W điều khiển LED (LED driver) chống nước 12V – 24V

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Nguồn AC/DC 60W điều khiển LED (LED driver) chống nước 1 kênh ra 5V- 12V- 15V – 24V- 36V- 48V Leyu LPV-60

Nguồn AC/DC 60W điều khiển LED (LED driver) chống nước 1 kênh ra 5V- 12V- 15V – 24V- 36V- 48V

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Nguồn AC/DC 60W điều khiển LED (LED driver) chống nước 12V – 24V Leyu LDV-60

Nguồn AC/DC 60W điều khiển LED (LED driver) chống nước 12V – 24V

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Nguồn thanh dẹt chống nước cung cấp cho đèn Led AC/DC 100W 1 kênh đầu ra 5V- 12V- 15V – 24V- 36V- 48V DC Leyu LPV-100

Nguồn thanh dẹt chống nước cung cấp cho đèn Led AC/DC 100W 1 kênh đầu ra 5V- 12V- 15V – 24V- 36V- 48V

Đọc tiếp
Vendor: Leyu