Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Bộ đổi nguồn công suất cao Leyu

Bộ đổi nguồn công suất cao Leyu

The volume of the high-power power supply is slightly larger than that of the conventional power supply, and the weight is much heavier than the general power supply, but the output power is also larger than that of the conventional power supply, with high efficiency and strong durability.

Showing 1–16 of 24 results

Bộ đổi nguồn công suất cao 1000W từ 220VAC ra 110VDC Leyu SV-1000-110

Bộ đổi nguồn công suất cao 1000W từ 220VAC ra 110VDC Leyu SV-1000-110

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn công suất cao 1000W từ 220VAC ra 12VDC Leyu SV-1000-12

Bộ đổi nguồn công suất cao 1000W từ 220VAC ra 12VDC Leyu SV-1000-12

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn công suất cao 1000W từ 220VAC ra 24VDC Leyu SV-1000-24

Bộ đổi nguồn công suất cao 1000W từ 220VAC ra 24VDC Leyu SV-1000-24

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn công suất cao 1000W từ 220VAC ra 48VDC Leyu SV-1000-48

Bộ đổi nguồn công suất cao 1000W từ 220VAC ra 48VDC Leyu SV-1000-48

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn công suất cao 1000W từ 230VAC ra 12VDC Leyu SCN-1000-12

Bộ đổi nguồn công suất cao 1000W từ 230VAC ra 12VDC

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn công suất cao 1000W từ 230VAC ra 24VDC Leyu SCN-1000-24

Bộ đổi nguồn công suất cao 1000W từ 230VAC ra 24VDC

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn công suất cao 1000W từ 230VAC ra 48VDC Leyu SCN-1000-48

Bộ đổi nguồn công suất cao 1000W từ 230VAC ra 48VDC

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn công suất cao 1200W từ 230VAC ra 12VDC Leyu SCN-1200-12

Bộ đổi nguồn công suất cao 1200W từ 230VAC ra 12VDC

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn công suất cao 1200W từ 230VAC ra 24VDC Leyu SCN-1200-24

Bộ đổi nguồn công suất cao 1200W từ 230VAC ra 24VDC

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn công suất cao 1200W từ 230VAC ra 48VDC Leyu SCN-1200-48

Bộ đổi nguồn công suất cao 1200W từ 230VAC ra 48VDC

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn công suất cao 1500W từ 230VAC ra 12VDC Leyu SCN-1500-12

Bộ đổi nguồn công suất cao 1500W từ 230VAC ra 12VDC

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn công suất cao 1500W từ 230VAC ra 24VDC Leyu SCN-1500-24

Bộ đổi nguồn công suất cao 1500W từ 230VAC ra 24VDC

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn công suất cao 1500W từ 230VAC ra 48VDC Leyu SCN-1500-48

Bộ đổi nguồn công suất cao 1500W từ 230VAC ra 48VDC

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn công suất cao 2000W từ 220VAC ra 110VDC Leyu SV-2000-110

Bộ đổi nguồn công suất cao 2000W từ 220VAC ra 48VDC Leyu SV-2000-48

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn công suất cao 2000W từ 220VAC ra 12VDC Leyu SV-2000-12

Bộ đổi nguồn công suất cao 2000W từ 220VAC ra 12VDC Leyu SV-2000-12

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn công suất cao 2000W từ 220VAC ra 24VDC Leyu SV-2000-24

Bộ đổi nguồn công suất cao 2000W từ 220VAC ra 24VDC Leyu SV-2000-24

Đọc tiếp
Vendor: Leyu
1 2