Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp JHA Technology

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp – Industrial Media Converter JHA Technology

Hiển thị kết quả duy nhất

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng Ethernet sang 1 cổng quang JHA TECH JHA-IF11C

2-port Industrial Media Converter, with 1-port 100Base-X SFP Slot and 1-port 10/100Base-T(X)
Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng Ethernet sang 1 cổng quang JHA TECH JHA-IF11H

2-port Unmanaged Industrial Ethernet Switch, with 1 100Base-FX Fiber Port and 1 10/100Base-T(X) Ethernet Port
Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng Ethernet sang 1 cổng quang JHA TECH JHA-IFS11H

2-port Industrial Media Converter, with 1 100X SFP Slot and 1 10/100Base-T(X) Ethernet Port
Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng Ethernet sang 1 cổng quang SFP JHA TECH JHA-IFS11C

2-port Industrial Media Converter, with 1-port 100Base-X SFP Slot and 1-port 10/100Base-T(X)
Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng Gigabit Ethernet sang 1 cổng Gigabit quang JHA TECH JHA-IG11C

2-port Industrial Media Converter, with 1-port 1000Base-X Slot and 1-port 10/100/1000Base-T(X)
Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng Gigabit Ethernet sang 1 cổng Gigabit quang JHA TECH JHA-IG11H

2-port Industrial Media Converter, with 1 1000Base-FX Fiber Port and 1 10/100/1000Base-T(X) Ethernet Port
Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng Gigabit Ethernet sang 1 cổng Gigabit SFP JHA TECH JHA-IGS11C

2-port Industrial Media Converter, with 1-port 1000Base-X SFP Slot and 1-port 10/100/1000Base-T(X)
Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng Gigabit Ethernet sang 1 cổng Gigabit SFP JHA TECH JHA-IGS11H

2-port Unmanaged Industrial Ethernet Switch, with 1 1000Base-X SFP Slot and 1 10/100/1000Base-T(X) Ethernet Port
Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng PoE sang 1 cổng quang JHA TECH JHA-IF11HP

Unmanaged Industrial PoE Switch, 1 10/100Base-T(X) PoE/PoE+ and 1 100Base-FX
Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 2 cổng Ethernet sang 1 cổng quang JHA TECH JHA-IF12H

3-port Unmanaged Industrial Ethernet Switch, with 1 100Base-FX Fiber Port and 2 10/100Base-T(X) Ethernet Port

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 2 cổng Ethernet sang 1 cổng quang SFP JHA TECH JHA-IFS12H

3-port Unmanaged Industrial Ethernet Switch, with 1 100Base-X SFP Slot and 2 10/100Base-T(X) Ethernet Port
Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 2 cổng GbE sang 1 cổng Gigabit SFP JHA TECH JHA-IGS12H

3-port Unmanaged Industrial Ethernet Switch, with 1 1000Base-X SFP Slot and 2 10/100/1000Base-T(X) Ethernet Port
Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 2 cổng Gigabit Ethernet sang 1 cổng Gigabit quang JHA TECH JHA-IG12H

Industrial Media Converter, 1 1000Base-FX and 2 10/100/1000Base-T(X), SC Connector, Multimode, Dual Fiber, 2Km, DIN-Rail, DC10-58V
Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 2 cổng PoE sang 1 cổng quang JHA TECH JHA-IF12HP

Unmanaged Industrial PoE Switch, 2 10/100Base-T(X) PoE/PoE+ and 1 100Base-FX
Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology