Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Nguồn tổ ong AC sang DC 1 đầu ra LRS series

Nguồn tổ ong AC sang DC 1 đầu ra – single output power supply LRS series.

Nguồn tổ ong AC sang DC, Nguồn AC/DC 220VAC ra 12VDC, Nguồn AC/DC 220VAC ra 24VDC, Nguồn AC/DC 220VAC ra 48VDC.

Nguồn tổ ong 3.3V 5V 12V 15V 24V 36V 48V DC công suất 35W 50W 75W 100W 150W 200W 350W

Showing 1–16 of 21 results

Bộ đổi nguồn AC/DC 100W từ 220VAC sang 12VDC 8.5A Leyu LRS-100-12

Nguồn tổ ong 12V 8.5A 100W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn AC/DC 100W từ 220VAC sang 24VDC 4.5A Leyu LRS-100-24

Nguồn tổ ong 24V 4.5A 100W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn AC/DC 100W từ 220VAC sang 48VDC 2.3A Leyu LRS-100-48

Nguồn tổ ong 48V 2.3A 100W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn AC/DC 150W từ 220VAC sang 12VDC 10A Leyu LRS-150-12

Nguồn tổ ong 12V 10A 150W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn AC/DC 150W từ 220VAC sang 24VDC Leyu LRS-150-24

Nguồn tổ ong 24V 6.5A 150W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn AC/DC 150W từ 220VAC sang 48VDC 3.3A Leyu LRS-150-48

Nguồn tổ ong 48V 3.3A 150W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn AC/DC 200W từ 220VAC sang 12VDC 17A Leyu LRS-200-12

Nguồn tổ ong 12V 17A 200W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn AC/DC 200W từ 220VAC sang 24VDC 8.8A Leyu LRS-200-24

Nguồn tổ ong 24V 8.8A 200W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn AC/DC 200W từ 220VAC sang 48VDC 4.4A Leyu LRS-200-48

Nguồn tổ ong 48V 4.4A 200W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn AC/DC 350W từ 220VAC sang 12VDC 29A Leyu LRS-350-12

Nguồn tổ ong 12V 29A 350W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn AC/DC 350W từ 220VAC sang 24VDC 14.6A Leyu LRS-350-24

Nguồn tổ ong 24VDC 14.6A 350W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn AC/DC 350W từ 220VAC sang 48VDC 7.3A Leyu LRS-350-48

Nguồn tổ ong 48V 7.3A 350W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn AC/DC 35W từ 220VAC sang 12VDC 3A Leyu LRS-35-12

Nguồn tổ ong 12V 3A 35W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn AC/DC 35W từ 220VAC sang 24VDC 1.5A Leyu LRS-35-24

Nguồn tổ ong 24V 1.5A 35W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn AC/DC 35W từ 220VAC sang 48VDC 0.8A Leyu LRS-35-48

Nguồn tổ ong 48V 0.8A 35W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ đổi nguồn AC/DC 50W từ 220V sang 24VDC 2.2A Leyu LRS-50-24

Nguồn tổ ong 24V 2.2A 50W

Đọc tiếp
Vendor: Leyu
1 2