Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Bộ chuyển đổi Telephone Video sang quang JHA Technology

Bộ chuyển đổi Telephone Video sang quang JHA Technology

Hiển thị kết quả duy nhất

Bộ chuyển đổi 16 kênh Voice + 2 cổng Ethernet sang quang JHA TECH JHA-P16FE02

Fiber-16 Voice + 2FE Multiplexer

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 16 kênh Voice + 2 cổng Gigabit Ethernet sang quang JHA TECH JHA-P16GE02

Fiber-16 Voice + 2GE Multiplexer

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 32 kênh Voice + 2 cổng Ethernet sang quang JHA TECH JHA-P32FE02

Fiber-32 Voice + 2FE Multiplexer

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 32 kênh Voice + 2 cổng Gigabit Ethernet sang quang JHA TECH JHA-P32GE02

Fiber-32 Voice + 2GE Multiplexer

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 4 kênh Voice + 1 cổng Ethernet sang quang JHA TECH JHA-P04FE01

Fiber-4 Voice + FE Multiplexer

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 4 kênh Voice + 1 cổng Gigabit Ethernet sang quang JHA TECH JHA-P04GE01

Fiber-4 Voice + GE Multiplexer

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 4 kênh Voice + 4 cổng Ethernet sang quang JHA TECH JHA-P04FE04

Fiber-4 Voice + 4FE Multiplexer

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 64 kênh Voice + 2 cổng Ethernet sang quang JHA TECH JHA-P64FE02

Fiber-64Voice +2FE Multiplexer

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 64 kênh Voice + 2 cổng Gigabit Ethernet sang quang JHA TECH JHA-P64GE02

Fiber-64Voice +2GE Multiplexer

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 64 kênh Voice + 4 cổng Ethernet + 4 kênh E1 sang quang JHA TECH JHA-PCO/S64E4F4C1

Fiber-64Voice+4E1 Multiplexer

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 8 kênh Voice + 1 cổng Ethernet sang quang JHA TECH JHA-P08FE01

Fiber-8 Voice + FE Multiplexer

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 8 kênh Voice + 1 cổng Gigabit Ethernet sang quang JHA TECH JHA-P08GE01

Fiber-8Voice +GE Multiplexer

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology