Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Màn hình cảm ứng (HMI/ Xpanle)

Màn hình cảm ứng HMI/ Xpanel  Cimon

HMI viết tắt của Human Machine Interface, là thiết bị giao tiếp giữa người dùng với hệ thống, thiết bị, máy móc. Nói một cách chính xác, bất cứ cách nào mà con người “ tương tác – giao tiếp ” với một máy móc qua 1 màn hình giao diện đều được gọi là HMI.

Màn hình cảm ứng HMI hiện đại chia làm 2 loại chính

  • HMI trên nền PC và Windows/MAC: SCADA,Citect…
  • HMI trên nền nhúng: HMI chuyên dụng, hệ điều hành là Windows CE

Ngoài ra còn có một số loại HMI biến thể khác Mobile HMI dùng Palm, PoketPC.

HMI System, HMI Automation