Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Bộ sạc Ắc quy UPS

Bộ sạc ắcc quy trong  UPS – UPS Battery Charger Power Supply

Bộ sạc ắcc quy trong  UPS với đầu vào 220V AC va đầu ra điện áp phù hợp ắc quy 12V đến 24V DC công suất 35W 55W 60W 75W 120W 155W 180W

Hiển thị kết quả duy nhất

Bộ sạc ắc quy trong UPS 35W 1 kênh một đầu ra 12V-24V Leyu SCP-35

Bộ sạc ắc quy trong UPS 35W 1 kênh một đầu ra 12V-24V Leyu SCP-35

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ sạc tự động cho ắc quy trong UPS 120W 1 kênh một đầu ra 12V 8A Leyu SC-120-12

Bộ sạc tự động cho ắc quy trong UPS 120W 1 kênh một đầu ra 12V 8A

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ sạc tự động cho ắc quy trong UPS 120W 1 kênh một đầu ra 12V-24V Leyu SCP-120

Bộ sạc tự động cho ắc qyu trong UPS 120W 1 kênh một đầu ra 12V-24V

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ sạc tự động cho ắc quy trong UPS 120W 1 kênh một đầu ra 24V 4A Leyu SC-120-24

Bộ sạc tự động cho ắc quy trong UPS 120W 1 kênh một đầu ra 24V 4A

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ sạc tự động cho ắc quy trong UPS 155W 2 kênh đầu ra 12V – 24V – 48V Leyu AD-155

Bộ sạc tự động cho ắc quy trong UPS 155W 2 kênh đầu ra 12V – 24V – 48V

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ sạc tự động cho ắc quy trong UPS 155W 3 kênh đầu ra 5V – 12V – 24V- 48V Leyu ADD-155

Bộ sạc tự động cho ắc quy trong UPS 155W 3 kênh đầu ra 5V – 12V – 24V- 48V

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ sạc tự động cho ắc quy trong UPS 180W 2 kênh đầu ra 12V-24V Leyu SC-180

Bộ sạc tự động cho ắc quy trong UPS 180W 2 kênh đầu ra 12V-24V

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ sạc tự động cho ắc quy trong UPS 35W 2 kênh đầu ra 12V-24V Leyu SC-35

Bộ sạc tự động cho ắc quy trong UPS 35W 2 kênh đầu ra 12V-24V

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ sạc tự động cho ắc quy trong UPS 50W 1 kênh một đầu ra 12V-24V Leyu SCP-50

Bộ sạc tự động cho ắc quy trong UPS 50W 1 kênh một đầu ra 12V- 24V

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ sạc tự động cho ắc quy trong UPS 55W 2 kênh đầu ra 12V – 24V DC Leyu AD-55

Bộ sạc tự động cho ắc quy trong UPS 55W 2 kênh đầu ra 12V – 24V DC

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ sạc tự động cho ắc quy trong UPS 55W 3 kênh đầu ra 5V – 12V – 24V Leyu ADD-55

Bộ sạc tự động cho ắc quy trong UPS 55W 3 kênh đầu ra 5V – 12V – 24V Leyu ADD-55

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ sạc tự động cho ắc quy trong UPS 60W 2 kênh đầu ra 12V-24V Leyu SC-60

Bộ sạc tự động cho ắc quy trong UPS 60W 2 kênh 12V-24V

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ sạc tự động cho ắc quy trong UPS 75W 1 kênh một đầu ra 12V-24V Leyu SCP-75

Bộ sạc tự động cho ắc quy trong UPS 75W 1 kênh một đầu ra 12V-24V Leyu SCP-75

Đọc tiếp
Vendor: Leyu