Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Module quang SFP công nghiệp

Module quang SFP công nghiệp 3Onedata, ICP DAS,Industrial SFP-modules can transmit data up to 120 km using Single-mode cable but also support Multi-mode fiber optics and WDM technology.

Showing 1–16 of 62 results

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SWB3825DI-442

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SWB3825DI-442

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SWB3825I-442

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SWB3825I-442

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SWB5825I-542

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SWB5825I-542

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SWB5825I-642

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SWB5825I-642

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SWB5825I-742

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SWB5825I-742

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1490/RX1550, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SWB5825DI-542

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1490/RX1550, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SWB5825DI-542

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1490/RX1550, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SWB5825DI-642

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1490/RX1550, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SWB5825DI-642

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1490/RX1550, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SWB5825DI-742

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1490/RX1550, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SWB5825DI-742

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SWB4825DI-442

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SWB4825DI-442

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SWB4825I-442

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SWB4825I-442

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SWB4825I-542

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SWB4825I-542

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SWB4825I-642

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SWB4825I-642

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SWB4825I-742

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SWB4825I-742

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1490, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SWB4825DI-542

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1490, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SWB4825DI-542

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1490, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SWB4825DI-642

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1490, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SWB4825DI-642

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1490, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SWB4825DI-742

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1490, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SWB4825DI-742

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata
1 2 3 4

Module quang SFP công nghiệp 3Onedata, ICP DAS