Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Thiết bị truyền thông không dây công nghiệp M2M

Thiết bị truyền thông không dây công nghiệp M2M (Industrial Wireless Communication), Modem công nghiệp (GSM / GPRS / WCDMA (3G) / LTE (4G) IP Modem), Router công nghiệp GPRS/3G/4G VPN + Wi-fi, Bộ chuyển đổi và thu phát Wi-Fi công nghiệp, Zigbee & Lora & NB-IoT Modules, Radio & GPS & Bluetooth & IR & WLS Modem Four-Faith, 3Onedata, ICP DAS, ORing

Modem công nghiệp (GSM / GPRS / WCDMA (3G) / LTE (4G) IP Modem)

Modem công nghiệp (GSM / GPRS / WCDMA (3G) / LTE (4G) IP Modem), Cellular Gateway is a 3G or GPRS gateway for Ethernet or serial RS-232/485 interfaces. This device is suitable for industrial M2M applications.
Xem thêm

Router công nghiệp GPRS/3G/4G VPN + Wi-fi

Router công nghiệp GPRS/3G/4G VPN + Wi-fi, Industrial cellular routers can connect up to 4 Ethernet devices to a single GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA interface
Xem thêm

Module I/O, bộ chuyển đổi, Gateway, thu phát Wi-Fi công nghiệp

Module I/O, bộ chuyển đổi, Gateway, thu phát Wi-Fi công nghiệp
Xem thêm

Router Wifi Marketing, Router Wifi công nghiệp

Router Wifi Marketing, Router Wifi công nghiệp 
Xem thêm

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway, RS-232/422/485/Ethernet Zigbee Modbus RTU/TCP

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway, RS-232/422/485/Ethernet Zigbee Modbus RTU/TCP
Xem thêm

Modem, Gateway, Module LoRa + NB-IoT

Modem, Gateway, Module LoRa + NB-IoT
Xem thêm

Thiết bị thu phát Radio Modem kết nối RS-232/422/485, Ethernet

Thiết bị thu phát Radio Modem kết nối RS-232/422/485, Ethernet
Xem thêm

Thiết bị xác định vị trí cục bộ (WLS: Wireless Locating System)

Thiết bị xác định vị trí cục bộ (WLS: Wireless Locating System)
Xem thêm

Bộ chuyển đổi truyền thông Bluetooth, USB/RS-232/422/485

Bộ chuyển đổi truyền thông Bluetooth, USB/RS-232/422/485
Xem thêm

Thiết bị truyền thông không dây công nghiệp M2M (Industrial Wireless Communication), Modem công nghiệp (GSM / GPRS / WCDMA (3G) / LTE (4G) IP Modem), Router công nghiệp GPRS/3G/4G VPN + Wi-fi, Bộ chuyển đổi và thu phát Wi-Fi công nghiệp, Zigbee & Lora & NB-IoT Modules, Radio & GPS & Bluetooth & IR & WLS Modem Four-Faith, 3Onedata, ICP DAS, ORing