Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Máy tính công nghiệp không quạt JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt – Industrial Fanless Embedded Box PC JHC Technology

JHCETCH’s industrial fanless embedded computer are ideal for a variety of applications like industrial automation and control, networking appliance, data acquisition, digital signage. JHCETCH’s industrial fanless box computers that feature compact, significant I/O and expansions, are designed to fulfill space-critical computing applications.

Showing 1–16 of 65 results

Máy tính công nghiệp không quạt Celeron J1900, 2*LAN, 1*USB3.0, 3*USB2.0, 2*COM, 8 bit DIO, HDMI, VGA, optional Audio ,1*Mini PCIe, 2.5″ Driver Bay, 1*mSATA, DC 9~36V JHCTECH KMDA-2602/T002

Fanless Embedded Box Computer, Intel® J1900 CPU, 2*LAN, 1*USB3.0, 3*USB2.0,2*COM, 8bit DIO, 1*HDMI, 1*VGA, Audio out, 2*Mini PCIe (One of them share slot with mSATA), 1*mSATA, 1*2.5″ HDD bay, DC 9~36V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Celeron J1900, 2*LAN, 1*USB3.0, 4*USB2.0, 4*COM, 8 bit DIO, HDMI, VGA, optional Audio ,1*Mini PCIe, 1*I-port, 2.5″ Driver Bay, 1*mSATA, DC 9~36V JHCTECH KMDA-2602/T001

Fanless Embedded Box Computer, Intel J1900 CPU, 4*LAN, 1*USB3.0, 6*USB2.0,6*COM, 8bit DIO, 1*HDMI, 1*VGA, Audio out , 1*Mini PCIe(Shares slot with mSATA), 1*I-port, 1*2.5″ HDD bay, DC 9~36V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Celeron J1900, 4*LAN, 1*USB3.0, 6*USB2.0, 6*COM, 8 bit DIO, HDMI, VGA, optional Audio, 1*I-port, 2.5″  Driver Bay, mSATA, DC 9~36V JHCTECH KMDA-2602/S002

Fanless Embedded Box Computer, Intel J1900 CPU, 4*LAN, 1*USB3.0, 6*USB2.0,6*COM, 8bit DIO, 1*HDMI, 1*VGA, Audio out , 1*Mini PCIe(Shares slot with mSATA), 1*I-port, 1*2.5″ HDD bay, DC 9~36V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Celeron J6412, VGA, HDMI, 2*LAN, 4*USB, 4*COM, 8-bit DIO, Audio out, mSATA, 2.5”SATA JHCTECH KMDA-2630/T001.

KMDA-2630: Intel® Elkhart lake CPU, VGA+HDMI,2*2.5G-LAN, 2*USB3.1, 4*COM, 8-bit DIO, Audio out, mSATA+2.5”SATA bay

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Celeron N6210, VGA, HDMI, 2*LAN, 4*USB, 4*COM, 8-bit DIO, Audio out, mSATA, 2.5”SATA JHCTECH KMDA-2630/T002

KMDA-2630: Intel® Elkhart lake CPU, VGA+HDMI,2*2.5G-LAN, 2*USB3.1, 4*COM, 8-bit DIO, Audio out, mSATA+2.5”SATA bay

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel 3855U/3865U CPU, 3*LAN, 4*POE, 9*USB, 6*COM, 16bit Iso.DIO, 8bit DIO, 1*Mini PCIe, 1*M.2, 1*PS/2, 1*HDMI, 1*DP , Audio out and Mic, 1*2.5″ driver bay, 1*mSATA, DC 9~30V JHCTECH KMDA-3202/S004

Fanless Box Computer, Intel 3855U/3865U CPU, 3*LAN, 4*POE, 4*USB3.0, 5*USB2.0, 6*COM, 16bit Iso.DIO, 8bit DIO, 1*Mini PCIe, 1*M.2, 1*PS/2, 1*HDMI, 1*DP , Audio out and Mic, 1*2.5″ driver bay, 1*mSATA, DC 9~30V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel Celeron 3855U/3865U CPU, 3*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 6*COM, 8bitDIO, 1 *Mini PCIe, 1*M.2, 1*HDMI, 1*DP , Audio out, 1*I-port, 1*2.5″ driver bay, 1*mSATA, DC 9~30V JHCTECH KMDA-3201/S004

Fanless Box Computer, Intel Celeron 3855U/3865U CPU, 3*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 6*COM, 8bitDIO, 1 *Mini PCIe, 1*M.2, 1*HDMI, 1*DP , Audio out, 1*I-port, 1*2.5″ driver bay, 1*mSATA, DC 9~30V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel I3-6100U/I3-7100U CPU, 3*LAN, 4*POE, 9*USB, 6*COM, 16bit Iso.DIO, 8bit DIO, 1*Mini PCIe, 1*M.2, 1*PS/2, 1*HDMI, 1*DP , Audio out and Mic, 1*2.5″ driver bay, 1*mSATA, DC 9~30V JHCTECH KMDA-3202/S001

Fanless Box Computer, Intel I3-6100U/I3-7100U CPU, 3*LAN, 4*POE, 4*USB3.0, 5*USB2.0, 6*COM, 16bit Iso.DIO, 8bit DIO, 1*Mini PCIe, 1*M.2, 1*PS/2, 1*HDMI, 1*DP , Audio out and Mic, 1*2.5″ driver bay, 1*mSATA, DC 9~30V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel I3-6100U/I3-7100U CPU, 3*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 6*COM, 8bitDIO, 1 *Mini PCIe, 1*M.2, 1*HDMI, 1*DP , Audio out, 1*I-port, 1*2.5″ driver bay, 1*mSATA, DC 9~30V JHCTECH KMDA-3201/S001

Fanless Box Computer, Intel I3-6100U/I3-7100U CPU, 3*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 6*COM, 8bitDIO, 1 *Mini PCIe, 1*M.2, 1*HDMI, 1*DP , Audio out, 1*I-port, 1*2.5″ driver bay, 1*mSATA, DC 9~30V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel I5-6200U/I5-7200U CPU, 3*LAN, 4*POE, 9*USB, 6*COM, 16bit Iso.DIO, 8bit DIO, 1*Mini PCIe, 1*M.2, 1*PS/2, 1*HDMI, 1*DP , Audio out and Mic, 1*2.5″ driver bay, 1*mSATA, DC 9~30V JHCTECH KMDA-3202/S002

Fanless Box Computer, Intel I5-6200U/I5-7200U CPU, 3*LAN, 4*POE, 4*USB3.0, 5*USB2.0, 6*COM, 16bit Iso.DIO, 8bit DIO, 1*Mini PCIe, 1*M.2, 1*PS/2, 1*HDMI, 1*DP , Audio out and Mic, 1*2.5″ driver bay, 1*mSATA, DC 9~30V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel I5-6200U/I5-7200U CPU, 3*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 6*COM, 8bitDIO, 1 *Mini PCIe, 1*M.2, 1*HDMI, 1*DP , Audio out, 1*I-port, 1*2.5″ driver bay, 1*mSATA, DC 9~30V JHCTECH KMDA-3201/S002

Fanless Box Computer, Intel I5-6200U/I5-7200U CPU, 3*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 6*COM, 8bitDIO, 1 *Mini PCIe, 1*M.2, 1*HDMI, 1*DP , Audio out, 1*I-port, 1*2.5″ driver bay, 1*mSATA, DC 9~30V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel I7-6500U/I7-7500U CPU, 3*LAN, 4*POE, 9*USB, 6*COM, 16bit Iso.DIO, 8bit DIO, 1*Mini PCIe, 1*M.2, 1*PS/2, 1*HDMI, 1*DP , Audio out and Mic, 1*2.5″ driver bay, 1*mSATA, DC 9~30V JHCTECH KMDA-3202/S003

Fanless Box Computer, Intel I7-6500U/I7-7500U CPU, 3*LAN, 4*POE, 4*USB3.0, 5*USB2.0, 6*COM, 16bit Iso.DIO, 8bit DIO, 1*Mini PCIe, 1*M.2, 1*PS/2, 1*HDMI, 1*DP , Audio out and Mic, 1*2.5″ driver bay, 1*mSATA, DC 9~30V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel I7-6500U/I7-7500U CPU, 3*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 6*COM, 8bitDIO, 1 *Mini PCIe, 1*M.2, 1*HDMI, 1*DP , Audio out, 1*I-port, 1*2.5″ driver bay, 1*mSATA, DC 9~30V JHCTECH KMDA-3201/S003

Fanless Box Computer, Intel I7-6500U/I7-7500U CPU, 3*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 6*COM, 8bitDIO, 1 *Mini PCIe, 1*M.2, 1*HDMI, 1*DP , Audio out, 1*I-port, 1*2.5″ driver bay, 1*mSATA, DC 9~30V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® 10th-Gen, LGA1200 CPU, H420E PCH, 2*LAN, 6*USB, 4*COM, VGA, DP, HDMI, 8-bit DIO, I-port JHCTECH KMDA-6610-S001

Intel® 10th Gen Comet Lake LGA1200 CPU, 2*LAN, 4*USB3.2, 1*VGA, 1*DP, 1*HDMI, 4*COM, 8bit DIO, 1*mSATA, 1*Mini PCIe, 2*SATA3.0, DC 9-36V.

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® 10th-Gen, LGA1200 CPU, H420E PCH, 2*LAN, 6*USB, 4*COM, VGA, DP, HDMI, 8-bit DIO, I-port, 1*PCIeX16 + 1*PCIeX4 (X2 signal) + 2*PCI JHCTECH KMDA-6921-S001

Intel® 10th Gen Comet Lake LGA1200 CPU, 2*LAN, 4*USB3.2, 1*VGA, 1*DP, 1*HDMI, 4*COM, 8bit DIO, 1*mSATA, 1*Mini PCIe, 2*SATA3.0, DC 9-36V.

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® 10th-Gen, LGA1200 CPU, H420E PCH, 2*LAN, 6*USB, 4*COM, VGA, DP, HDMI, 8-bit DIO, I-port, 1*PCIeX16 and 1*PCIeX16 (X4 signal) JHCTECH KMDA-6920-S001

Intel® 10th Gen Comet Lake LGA1200 CPU, 2*LAN, 4*USB3.2, 1*VGA, 1*DP, 1*HDMI, 4*COM, 8bit DIO, 1*mSATA, 1*Mini PCIe, 2*SATA3.0, DC 9-36V.

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology
1 2 3 4 5