Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Ổ cứng công nghiệp SSD 2.5" SATA

Ổ cứng công nghiệp SSD 2.5″ SATA

Cervoz Industrial SSD product line consists of both SATA and PATA interface; it includes four different series: Supreme (SLC) Series, Reliance (RO-MLC) Series, Momentum (MLC) Series and Titan (TLC) Series. All series are designed and manufactured according to the same industrial grade specifications. Moreover, they all incorporate the fixed BOM principle and the long life-cycle management.

Hiển thị kết quả duy nhất

Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch SATA III MLC Crevoz M335 Family 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB

Industrial 2.5″ SATA SSD

Đọc tiếp
Vendor: Cervoz

Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch SATA III MLC Crevoz M336 Family 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB

Industrial 2.5″ SATA SSD

Đọc tiếp
Vendor: Cervoz

Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch SATA III MLC Crevoz M339 Family 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB

Industrial 2.5″ SATA SSD

Đọc tiếp
Vendor: Cervoz

Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch SATA III MLC Crevoz M350 Family 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB

Industrial 2.5″ SATA SSD

Đọc tiếp
Vendor: Cervoz

Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch SATA III RO-MLC Crevoz R336 Family 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB

Industrial 2.5″ SATA SSD

Đọc tiếp
Vendor: Cervoz

Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch SATA III TLC Crevoz T376 Family 128GB, 256GB, 512GB, 1TB

Industrial 2.5″ SATA SSD

Đọc tiếp
Vendor: Cervoz

Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch SATA III TLC Crevoz T380 Family 64GB, 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB

Industrial 2.5″ SATA SSD

Đọc tiếp
Vendor: Cervoz

Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch SATA III TLC Crevoz T385 Family 256GB, 512GB, 1TB, 2TB

Industrial 2.5″ SATA SSD

Đọc tiếp
Vendor: Cervoz

Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch SATAIII RO-MLC Crevoz R335 Family 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB

Industrial 2.5″ SATA SSD

Đọc tiếp
Vendor: Cervoz

Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch SATAIII SLC Crevoz S350 Family 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB

Industrial 2.5″ SATA SSD

Đọc tiếp
Vendor: Cervoz