Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Bộ chuyển đổi giao thức (Fieldbus Gateways)

Bộ chuyển đổi giao thức (Fieldbus Gateways) hãng 3Onedata

Achieve the conversation between Modbus RTU/ASCII and Modbus TCP. The Master mode support max 32 TCP Slave, while the Slave mode support max 16 TCP Master. The IP address filtering and MAC address filtering help achieve precise access control.

Bộ chuyển đổi giao thức (Fieldbus Gateways) hãng 3Onedata

Four Working Modes

Support RTU Master, RTU Slave, ASCII Master and ASCII Slave

Virtual ID Mapping

Support virtual ID mapping function

Software Monitoring Function

Real time monitoring of communication data, diagnose and locate faults quickly

Industrial-grade Design

Anti-static, anti-surge, anti-thunder, anti-high and low temperature, dustproof, dampproof, anti-corrosion