Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Thiết bị truyền thông hiện trường (Fieldbus) - Bộ chuyển đổi giao thức (Protocols Gateways)

Thiết bị truyền thông hiện trường (Fieldbus) – Bộ chuyển đổi giao thức (Protocols Gateways) hãng 3Onedata, ICP DAS, Fieldbus Solutions, Bộ chuyển đổi giao thức, Modbus TCP, Modbus RTU and Modbus ASCII, CAN Bus, CANopen, DeviceNet, J1939, PROFIBUS, HART, EtherCAT, Ethernet/IP, BACnet/IP, and PROFINET

Card, Module, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức CAN BUS

Card, Module, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức CAN BUS
Xem thêm

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức CANopen

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức CANopen
Xem thêm

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức DeviceNet

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức DeviceNet
Xem thêm

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức CCON

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức CCON
Xem thêm

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway, Modbus RTU/ASCII sang Modbus TCP/IP
Xem thêm

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức EtherNet/IP

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức EtherNet/IP
Xem thêm

Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức J1939

Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức J1939
Xem thêm

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức PROFIBUS

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức PROFIBUS
Xem thêm

Module I/O, Bộ chuyển đổi, gateway giao thức PROFINET

Module I/O, Bộ chuyển đổi, gateway giao thức PROFINET
Xem thêm

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức HART

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức HART
Xem thêm

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức BACnet/IP

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức BACnet/IP
Xem thêm

Module I/O, bộ chuyển đổi, Gateway giao thức EtherCAT

Module I/O, bộ chuyển đổi, Gateway giao thức EtherCAT
Xem thêm

Module, bộ chuyển đổi giao thức M-Bus

Module, bộ chuyển đổi giao thức M-Bus
Xem thêm

Thiết bị truyền thông hiện trường (Fieldbus) – Bộ chuyển đổi giao thức (Protocols Gateways) hãng 3Onedata, ICP DAS, Fieldbus Solutions, Bộ chuyển đổi giao thức, Modbus TCP, Modbus RTU and Modbus ASCII, CAN Bus, CANopen, DeviceNet, J1939, PROFIBUS, HART, EtherCAT, Ethernet/IP, BACnet/IP, and PROFINET