Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet/RS-232/RS-485 JHA Technology

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet/RS-232/RS-485 JHA Technology

Showing 1–16 of 27 results

Bộ chuyển đổi 1 cổng Ethernet sang 4 kênh E1 JHA TECH JHA-CE4F1

4E1-1FE Interface Converter

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 1 cổng Ethernet sang 8 kênh E1 JHA TECH JHA-CE8F1

8E1-1FE Interface Converter

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 1 cổng Ethernet sang E1 JHA TECH JHA-CE1FF1

Framed E1-FE Interface Converter

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 1 cổng Ethernet sang E1 Unframed JHA TECH JHA-CE1F1

Unframed E1-FE Converter

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232 sang E1 JHA TECH JHA-CE1R1

E1-RS232 Converter

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232/485/422 sang E1 JHA TECH JHA-CE1D1/R1/Q1

E1-1 Channel RS232/RS422/RS485 Converter

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-422 sang E1 JHA TECH JHA-CE1Q1

E1-RS422 Converter

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-485 sang E1 JHA TECH JHA-CE1D1

E1-RS485 Converter

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-530 sang E1 Unframed JHA TECH JHA-CE1R530

Unframed E1-RS530 interface Converter

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 1 cổng V.35 sang E1 Framed JHA TECH JHA-CE1FV1

Framed E1-V.35 interface Converter

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 1 cổng V.35 sang E1 Unframed JHA TECH JHA-CE1V1

E1- V.35 interface converter

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 1 cổng V.35 sang Ethernet JHA TECH JHA-CV1F1

Ethernet – V.35 interface converter

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 16 cổng RS-232/485/422 sang E1 JHA TECH JHA-CE1D16/R16/Q16

E1-16 Channel RS232/RS422/RS485 Converter

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 16 kênh E1 sang 4 cổng Ethernet JHA TECH JHA-CE16F4

16E1 to 4FE GFP interface Converter

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 3 cổng Gigabit Ethernet + 2 cổng Gigabit SFP sang 16 kênh E1 JHA TECH JHA-CE16G3F2

16*E1 To 3x1000Base-TX+2x1000Base-X Interface Converter

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 31 cổng RS-232/485/422 sang E1 JHA TECH JHA-CE1D31/R31/Q31

E1-31 Channel RS232/RS422/RS485 Converter

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology
1 2