Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Màn hình cảm ứng HMI/XPANEL (Cimon)

Màn hình cảm ứng HMI/XPANEL (CIMON XPANEL HMI)

Showing 1–16 of 18 results

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel Cimon 10.4 inch CM-iXT10CD-A (10.4″ TFT, AC, 3 COM, Ethernet)

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel Cimon 10.4 inch CM-iXT10CD-A (10.4″ TFT, AC, 3 COM, Ethernet)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel Cimon 10.4 inch CM-iXT10CD-D (10.4″ TFT, DC24V, 3 COM, Ethernet)

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel Cimon 10.4 inch CM-iXT10CD-D (10.4″ TFT, DC24V, 3 COM, Ethernet)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel Cimon 12.1 inch CM-iXT12CD-A (12.1″ TFT, AC Free, 3 COM, Ethernet)

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel Cimon 12.1 inch CM-iXT12CD-A (12.1″ TFT, AC Free, 3 COM, Ethernet)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel Cimon 15 inch CM-iXT15CD-A (15″ TFT, AC Free, 3 COM, Ethernet)

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel Cimon 15 inch CM-iXT15CD-A (15″ TFT, AC Free, 3 COM, Ethernet)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel Cimon 4.3 inch CM-XT04CD-DE (4.3″ TFT, DC24V, 2 COM, Ethernet)

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel Cimon 4.3 inch CM-XT04CD-DE (4.3″ TFT, DC24V, 2 COM, Ethernet)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel Cimon 4.3 inch CM-XT04CD-DN (4.3″ TFT, DC24V, 2 COM)

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel Cimon 4.3 inch CM-XT04CD-DN (4.3″ TFT, DC24V, 2 COM)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel Cimon 7 inch CM-XT07CD-AE (7″ TFT, AC, 2 COM, Ethernet)

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel Cimon 7 inch CM-XT07CD-AE (7″ TFT, AC, 2 COM, Ethernet)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel Cimon 7 inch CM-XT07CD-AN (7″ TFT, AC, 2 COM)

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel Cimon 7 inch CM-XT07CD-AN (7″ TFT, AC, 2 COM)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel Cimon 7 inch CM-XT07CD-DE (7″ TFT, DC24V, 2 COM, Ethernet)

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel Cimon 7 inch CM-XT07CD-DE (7″ TFT, DC24V, 2 COM, Ethernet)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel Cimon 7 inch CM-XT07CD-DN (7″ TFT, DC24V, 2 COM)

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel Cimon 7 inch CM-XT07CD-DN (7″ TFT, DC24V, 2 COM)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel tích hợp PLC Cimon HYBRID 7inch CM-HP07CD-AER (7″ XPANEL + PLC(CPU, RS232C), AC100-240V, Relay DI 8/DO 8/USB Loader, Ethernet, SD card slot)

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel tích hợp PLC Cimon HYBRID 7inch CM-HP07CD-AER (7″ XPANEL + PLC(CPU, RS232C), AC100-240V, Relay DI 8/DO 8/USB Loader, Ethernet, SD card slot)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel tích hợp PLC Cimon HYBRID 7inch CM-HP07CD-AES (7″ XPANEL + PLC(CPU, RS485), AC 100-240V, Relay DI 8/DO 8/USB Loader, Ethernet, SD card slot)

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel tích hợp PLC Cimon HYBRID 7inch CM-HP07CD-AES (7″ XPANEL + PLC(CPU, RS485), AC 100-240V, Relay DI 8/DO 8/USB Loader, Ethernet, SD card slot)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel tích hợp PLC Cimon HYBRID 7inch CM-HP07CD-ANR (7″ XPANEL + PLC(CPU, RS232C), AC 100-240V, Relay DI 8/DO 8/USB Loader)

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel tích hợp PLC Cimon HYBRID 7inch CM-HP07CD-ANR (7″ XPANEL + PLC(CPU, RS232C), AC 100-240V, Relay DI 8/DO 8/USB Loader)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel tích hợp PLC Cimon HYBRID 7inch CM-HP07CD-ANS (7″ XPANEL + PLC(CPU, RS485), AC 100-240V, Relay DI 8/DO 8/USB Loader)

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel tích hợp PLC Cimon HYBRID 7inch CM-HP07CD-ANS (7″ XPANEL + PLC(CPU, RS485), AC 100-240V, Relay DI 8/DO 8/USB Loader)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel tích hợp PLC Cimon HYBRID 7inch CM-HP07CD-DER (7″ XPANEL + PLC(CPU, RS232C), DC24V, Relay DI 8/DO 8/USB Loader, Ethernet, SD card slot)

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel tích hợp PLC Cimon HYBRID 7inch CM-HP07CD-DER (7″ XPANEL + PLC(CPU, RS232C), DC24V, Relay DI 8/DO 8/USB Loader, Ethernet, SD card slot)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel tích hợp PLC Cimon HYBRID 7inch CM-HP07CD-DES (7″ XPANEL + PLC(CPU, RS485), DC24V, Relay DI 8/DO 8/USB Loader, Ethernet, SD card slot)

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel tích hợp PLC Cimon HYBRID 7inch CM-HP07CD-DES (7″ XPANEL + PLC(CPU, RS485), DC24V, Relay DI 8/DO 8/USB Loader, Ethernet, SD card slot)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon
1 2

Màn hình cảm ứng HMI/XPANEL (CIMON XPANEL HMI)