Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Serial Device Servers) 3Onedata, ICP DAS giá tốt nhất

Showing 1–16 of 32 results

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232 +1 cổng RS-485 + 6 kênh DI + 8 kênh DO sang Ethernet ICP DAS PDSM-721D

PDSM-721D CR PDS-721D CR with Metal Case

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi 16 cổng RS-232 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata NP3116T-16D(RS-232)

Bộ chuyển đổi 16 cổng RS-232 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata NP3116T-16D(RS-232)

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 16 cổng RS-232 sang Ethernet 3Onedata NP3016T-16D(RS-232)

Bộ chuyển đổi 16 cổng RS-232 sang Ethernet 3Onedata NP3016T-16D(RS-232)

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 16 cổng RS-232/485/422 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata NP5100-2T-16DI(3IN1)-RJ

Rack Mounting 16 RS-232/485/422 3IN1 Safe Serial Server

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 16 cổng RS-232/485/422 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata NP5100-2T-16DI(3IN1)-RJ-OLED

Rack Mounting 16 RS-232/485/422 3IN1 Safe Serial Server

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 16 cổng RS-232/485/422(3IN1) sang 2 cổng Ethernet 3Onedata NP3116T-16D(3IN1)

Bộ chuyển đổi 16 cổng RS-232/485/422(3IN1) sang 2 cổng Ethernet 3Onedata NP3116T-16D(3IN1)

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 16 cổng RS-232/485/422(3IN1) sang Ethernet 3Onedata NP3016T-16D(3IN1)

Bộ chuyển đổi 16 cổng RS-232/485/422(3IN1) sang Ethernet 3Onedata NP3016T-16D(3IN1)

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 16 cổng RS-485/422 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata NP3116T-16DI(RS-485)

Bộ chuyển đổi 16 cổng RS-485/422 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata NP3116T-16DI(RS-485)

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 16 cổng RS-485/422 sang Ethernet 3Onedata NP3016T-16DI(RS-485)

Bộ chuyển đổi 16 cổng RS-485/422 sang Ethernet 3Onedata NP3016T-16DI(RS-485)

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 2 cổng RS-232 + 1 cổng RS-485 sang Ethernet (POE) ICP DAS tDS-734i

tDS-734i CR Tiny Device Server with PoE, 2 Isolated RS-232 and 1 Isolated RS-485 Ports (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi 2 cổng RS-232 sang Ethernet 3Onedata NP302T-2D(RS-232)

NP302T-2D(RS-232) 2-port RS-232 to Ethernet Converter

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 2 cổng RS-232 sang Ethernet ICP DAS tDS-722i

tDS-722i CR Tiny Device Server with PoE, Power Isolation and 2 RS-232 Ports (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi 2 cổng RS-422/485 sang Ethernet 3Onedata NP302T-2D(RS-485)

NP302T-2D(RS-485) 2-port RS-485/422 to Ethernet Converter

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 32 cổng RS-232/485/422 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata NP5100-2T-32DI(3IN1)-RJ

Rack Mounting 32 RS-232/485/422 3IN1 Safe Serial Server

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 32 cổng RS-232/485/422 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata NP5100-2T-32DI(3IN1)-RJ-OLED

Rack Mounting 32 RS-232/485/422 3IN1 Safe Serial Server

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 4 cổng RS-232 sang Ethernet 3Onedata NP304T-4D(RS-232)

NP304T-4D(RS-232) 4-port RS-232 to Ethernet Converter

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata
1 2

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Serial Device Servers) 3Onedata, ICP DAS giá tốt nhất