Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Serial Device Servers) 3Onedata, ICP DAS giá tốt nhất

Showing 1–16 of 134 results

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232 + 1 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS PDS-720

PDS-720 CR Programmable Device Server with 1 RS-232 port and 1 RS-485 port (RoHS)
Includes One CA-0910 Cable

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232 + 1 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS PDS-720D

PDS-720D CR Programmable Device Server with 1 RS-232 port and 1 RS-485 port (RoHS)
Includes One CA-0910 Cable

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232 + 1 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS tDS-724

tDS-724 CR Tiny Device Server with PoE, 1 RS-232 and 1 RS-485 Ports (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232 + 3 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS PPDS-741-IP67

PPDS-741-IP67 CR ~ Available soon~ Programmable Device Server with 1 RS-232 port, 3 RS-485 ports, PoE and IP67 Casing (RoHS)
Includes one 5-pin Waterproof Power Plug (4SIO1K0000013)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232 + 4 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS PDS-755

PDS-755 CR Programmable Device Server with 1 RS-232 port and 4 RS-485 ports (RoHS)
Includes One CA-0910 Cable

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232 + 4 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS PDS-755D

PDS-755D CR Programmable Device Server with 1 RS-232 port, 4 RS-485 ports and an LED Display (RoHS)
Includes One CA-0910 Cable

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232 + 4 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS PDSM-755

PDSM-755 CR PDS-755 CR with Metal Case

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232 +1 cổng RS-485 + 6 kênh DI + 8 kênh DO sang Ethernet ICP DAS PDS-721

PDS-721 CR Programmable Device Server with 1 RS-232 port and 1 RS-485 port (RoHS)
Includes One CA-0910 Cable

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232 +1 cổng RS-485 + 6 kênh DI + 8 kênh DO sang Ethernet ICP DAS PDS-721D

PDS-721D CR Programmable Device Server with 1 RS-232 port , 1 RS-485 port and an LED Display (RoHS)
Includes One CA-0910 Cable

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232 +1 cổng RS-485 + 6 kênh DI + 8 kênh DO sang Ethernet ICP DAS PDSM-721

PDSM-721 CR PDS-721 CR with Metal Case

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232 +1 cổng RS-485 + 6 kênh DI + 8 kênh DO sang Ethernet ICP DAS PDSM-721D

PDSM-721D CR PDS-721D CR with Metal Case

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232 +1 cổng RS-485 +1 cổng RS-422/485 + 4 kênh DI + 4 kênh DO sang Ethernet ICP DAS PDS-734

PDS-734 CR Programmable Device Server with 1 RS-232 port, 1 RS-485 port and 1 RS-422/485 port (RoHS)
Includes One CA-0910 Cable

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232 +1 cổng RS-485 +1 cổng RS-422/485 + 4 kênh DI + 4 kênh DO sang Ethernet ICP DAS PDS-734D

PDS-734D CR Programmable Device Server with 1 RS-232 port, 1 RS-485 port, 1 RS-422/485 port and an LED Display (RoHS)
Includes One CA-0910 Cable

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232 +1 cổng RS-485 +1 cổng RS-422/485 + 4 kênh DI + 4 kênh DO sang Ethernet ICP DAS PDSM-734

PDSM-734 CR PDS-734 CR with Metal Case

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232 port + 4 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS PDSM-755D

PDSM-755D CR PDS-755D CR with Metal Case

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232 sang Ethernet ICP DAS DS-712

DS-712 CR Device Server with 1 RS-232 port (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3 4 7 8 9

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Serial Device Servers) 3Onedata, ICP DAS giá tốt nhất