Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Màn hình cảm ứng HMI tích hợp PLC (Hybrid Xpanel)

Màn hình cảm ứng HMI tích hợp PLC (Hybrid Xpanel) hay Màn hình tích hợp PLC CIMON hay Màn hình lai CIMON (Hybrid Xpanel) là sự kết hợp của 2 thiết bị HMI và PLC được kết hợp thành một sản phẩm với thiết kế thân thiện với người dùng, là giải pháp lý tưởng để có được lợi ích tối đa từ hai sản phẩm đáng tin cậy và mạnh mẽ

  • Có thể thêm tối đa 2 module PLC-S sau khi lắp module tùy chọn.
  • Sản phẩm có thể kết nối dễ dàng với các thiết bị khác. USB host cho phép sử dụng cả phần mềm Xpanel Designer và CICON
  • Sản phẩm hoàn toàn tương thích với module mở rộng PLC-S.
  • Hỗ trợ OPC UA
  • VESA Wall Mount có sẵn

Hiển thị kết quả duy nhất

Màn hình cảm ứng HMI 7 inch tích hợp PLC Cimon CM-sHP07CD-DC (XPANEL(XT07) + PLC(CPU, RS232C, RS485), DC24V, TR output (Source) DI 8/DO 8/USB Loader, 2 Ethernet, SD card slot)

Màn hình cảm ứng HMI 7 inch tích hợp PLC Cimon CM-sHP07CD-DC (XPANEL(XT07) + PLC(CPU, RS232C, RS485), DC24V, TR output (Source) DI 8/DO 8/USB Loader, 2 Ethernet, SD card slot)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI 7 inch tích hợp PLC Cimon CM-sHP07CD-DR (XPANEL(XT07) + PLC(CPU, RS232C, RS485), DC24V, Relay DI 8/ DO 8/ USB Loader, 2 Ethernet, SD card slot)

Màn hình cảm ứng HMI 7 inch tích hợp PLC Cimon CM-sHP07CD-DR (XPANEL(XT07) + PLC(CPU, RS232C, RS485), DC24V, Relay DI 8/ DO 8/ USB Loader, 2 Ethernet, SD card slot)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI 7 inch tích hợp PLC Cimon CM-sHP07CD-DT (XPANEL(XT07) + PLC(CPU, RS232C, RS485), DC24V, TR output (Sink) DI 8/DO 8/USB Loader, 2 Ethernet, SD card slot)

Màn hình cảm ứng HMI 7 inch tích hợp PLC Cimon CM-sHP07CD-DT (XPANEL(XT07) + PLC(CPU, RS232C, RS485), DC24V, TR output (Sink) DI 8/DO 8/USB Loader, 2 Ethernet, SD card slot)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel tích hợp PLC Cimon HYBRID 7inch CM-HP07CD-AER (7″ XPANEL + PLC(CPU, RS232C), AC100-240V, Relay DI 8/DO 8/USB Loader, Ethernet, SD card slot)

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel tích hợp PLC Cimon HYBRID 7inch CM-HP07CD-AER (7″ XPANEL + PLC(CPU, RS232C), AC100-240V, Relay DI 8/DO 8/USB Loader, Ethernet, SD card slot)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel tích hợp PLC Cimon HYBRID 7inch CM-HP07CD-AES (7″ XPANEL + PLC(CPU, RS485), AC 100-240V, Relay DI 8/DO 8/USB Loader, Ethernet, SD card slot)

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel tích hợp PLC Cimon HYBRID 7inch CM-HP07CD-AES (7″ XPANEL + PLC(CPU, RS485), AC 100-240V, Relay DI 8/DO 8/USB Loader, Ethernet, SD card slot)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel tích hợp PLC Cimon HYBRID 7inch CM-HP07CD-ANR (7″ XPANEL + PLC(CPU, RS232C), AC 100-240V, Relay DI 8/DO 8/USB Loader)

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel tích hợp PLC Cimon HYBRID 7inch CM-HP07CD-ANR (7″ XPANEL + PLC(CPU, RS232C), AC 100-240V, Relay DI 8/DO 8/USB Loader)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel tích hợp PLC Cimon HYBRID 7inch CM-HP07CD-ANS (7″ XPANEL + PLC(CPU, RS485), AC 100-240V, Relay DI 8/DO 8/USB Loader)

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel tích hợp PLC Cimon HYBRID 7inch CM-HP07CD-ANS (7″ XPANEL + PLC(CPU, RS485), AC 100-240V, Relay DI 8/DO 8/USB Loader)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel tích hợp PLC Cimon HYBRID 7inch CM-HP07CD-DER (7″ XPANEL + PLC(CPU, RS232C), DC24V, Relay DI 8/DO 8/USB Loader, Ethernet, SD card slot)

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel tích hợp PLC Cimon HYBRID 7inch CM-HP07CD-DER (7″ XPANEL + PLC(CPU, RS232C), DC24V, Relay DI 8/DO 8/USB Loader, Ethernet, SD card slot)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel tích hợp PLC Cimon HYBRID 7inch CM-HP07CD-DES (7″ XPANEL + PLC(CPU, RS485), DC24V, Relay DI 8/DO 8/USB Loader, Ethernet, SD card slot)

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel tích hợp PLC Cimon HYBRID 7inch CM-HP07CD-DES (7″ XPANEL + PLC(CPU, RS485), DC24V, Relay DI 8/DO 8/USB Loader, Ethernet, SD card slot)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel tích hợp PLC Cimon HYBRID 7inch CM-HP07CD-DNR (7″ XPANEL + PLC(CPU, RS232C), DC24V, Relay DI 8/DO 8/USB Loader)

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel tích hợp PLC Cimon HYBRID 7inch CM-HP07CD-DNR (7″ XPANEL + PLC(CPU, RS232C), DC24V, Relay DI 8/DO 8/USB Loader)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel tích hợp PLC Cimon HYBRID 7inch CM-HP07CD-DNS (7″ XPANEL + PLC(CPU, RS485), DC24V, Relay DI 8/DO 8/USB Loader)

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel tích hợp PLC Cimon HYBRID 7inch CM-HP07CD-DNS (7″ XPANEL + PLC(CPU, RS485), DC24V, Relay DI 8/DO 8/USB Loader)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI tích hợp PLC (Hybrid Xpanel)