Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

PDH-SDH Multiplexer JHA Technology

PDH-SDH Multiplexer JHA Technology

Showing 1–16 of 20 results

Bộ chuyển đổi 16 cổng E1 + 4 cổng Ethernet sang quang JHA TECH JHA-PDE16F4P

16E1+4FE PDH Fiber Multiplexer

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 16 kênh E1 + 1 kênh Phone sang quang JHA TECH JHA-CPE16

16E1 PDH Fiber Multiplexer

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 16 kênh E1 + 3 cổng Ethernet + 1 kênh Phone sang quang JHA TECH JHA-C2PE16F3PF1

16E1+3FE+1FX 1+1 PDH Multiplexer

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 16 kênh E1 + 4 cổng Ethernet + 1 kênh Phone + LCD Display sang quang JHA TECH JHA-C2P-E16BF4R2

16E1 + LCD Display + SNMP PDH Fiber Multiplexer

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 16 kênh E1 + 4 cổng Ethernet + 1 kênh Phone sang quang JHA TECH JHA-CPE16F4

16E1+4FE PDH Fiber Multiplexer

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 16 kênh E1 + 4 cổng Ethernet sang quang JHA TECH JHA-CPE16WF4

16E1+4FE (Physical Isolation) PDH Fiber Multiplexer

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 16 kênh E1 + 4 cổng Gigabit Ethernet sang quang JHA TECH JHA-CPE16G4

16E1+4GE PDH Fiber Multiplexer

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 4 cổng E1 + 1 cổng Ethernet sang quang JHA TECH JHA-CPE4F1

4E1+1FE PDH Fiber Multiplexer

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 4 kênh E1 + 1 kênh Phone sang quang JHA TECH JHA-CPE4

4E1 PDH Fiber Multiplexer

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 4 kênh E1 + 1 kênh Phone sang quang JHA TECH JHA-CPE4M

4E1 PDH Fiber Multiplexer

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 4 kênh E1 + 4 cổng Ethernet + 1 kênh Phone sang quang JHA TECH JHA-CPE4F4

4E1+4FE PDH Fiber Multiplexer

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 4 kênh E1 + 4 cổng Ethernet sang quang JHA TECH JHA-CPE4WF4

8E1+4FE (Physical Isolation) PDH Fiber Multiplexer

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 4 kênh E1 + 4 cổng Gigabit Ethernet + 1 kênh Phone sang quang JHA TECH JHA-PD2PE2G4

4E1+1FE PDH Fiber Multiplexer

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 4 kênh E1 + 4 cổng Gigabit Ethernet sang quang JHA TECH JHA-CP48G4

4E1+4GE PDH Fiber Multiplexer

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 4 slot mở rộng + 4 cổng Ethernet + 1 kênh Phone + LCD Display sang quang JHA TECH JHA-C2PM-E16

Modular Multi-Service Fiber MUX

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 8 kênh E1 + 1 kênh Phone sang quang JHA TECH JHA-CPE8

8E1 PDH Fiber Multiplexer

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology
1 2