Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Switch công nghiệp trạm điện IEC61850

Switch (Thiết bị chuyển mạch) công nghiệp trạm điện IEC61850 3Onedata

Hiển thị kết quả duy nhất

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 12 cổng Ethernet +12 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata MES5000-4GS-12T12F

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 12 cổng Ethernet +12 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata MES5000-4GS-12T12F

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 16 cổng Ethernet +8 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata MES5000-4GS-16T8F

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 16 cổng Ethernet +8 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata MES5000-4GS-16T8F

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 20 cổng Ethernet +4 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata MES5000-4GS-20T4F

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 20 cổng Ethernet +4 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata MES5000-4GS-20T4F

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 24 cổng Ethernet +4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata MES5000-4GS-24T

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 24 cổng Ethernet +4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata MES5000-4GS-24T

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 24 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata MES5000-4GS-24F

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 24 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata MES5000-4GS-24F

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 4 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/485/4223 + 4 cổng quang 3Onedata MES600-4T4F-4D

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 4 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/485/4223 + 4 cổng quang 3Onedata MES600-4T4F-4D

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 4 cổng Ethernet +20 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata MES5000-4GS-4T20F

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 4 cổng Ethernet +20 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata MES5000-4GS-4T20F

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 4 cổng Ethernet +4 cổng quang 3Onedata MES600-4T4F

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 4 cổng Ethernet +4 cổng quang 3Onedata MES600-4T4F

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 8 cổng Ethernet +16 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata MES5000-4GS-8T16F

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 8 cổng Ethernet +16 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata MES5000-4GS-8T16F

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch (Thiết bị chuyển mạch) công nghiệp trạm điện IEC61850 3Onedata