Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Switch công nghiệp trạm điện IEC61850

Switch (Thiết bị chuyển mạch) công nghiệp trạm điện IEC61850 3Onedata

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 12 cổng Ethernet +12 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata MES5000-4GS-12T12F

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 12 cổng Ethernet +12 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata MES5000-4GS-12T12F

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 16 cổng Ethernet +8 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata MES5000-4GS-16T8F

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 16 cổng Ethernet +8 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata MES5000-4GS-16T8F

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 20 cổng Ethernet +4 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata MES5000-4GS-20T4F

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 20 cổng Ethernet +4 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata MES5000-4GS-20T4F

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 24 cổng Ethernet +4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata MES5000-4GS-24T

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 24 cổng Ethernet +4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata MES5000-4GS-24T

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 24 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata MES5000-4GS-24F

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 24 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata MES5000-4GS-24F

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 4 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/485/4223 + 4 cổng quang 3Onedata MES600-4T4F-4D

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 4 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/485/4223 + 4 cổng quang 3Onedata MES600-4T4F-4D

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 4 cổng Ethernet +20 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata MES5000-4GS-4T20F

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 4 cổng Ethernet +20 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata MES5000-4GS-4T20F

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 4 cổng Ethernet +4 cổng quang 3Onedata MES600-4T4F

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 4 cổng Ethernet +4 cổng quang 3Onedata MES600-4T4F

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 8 cổng Ethernet +16 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata MES5000-4GS-8T16F

Switch công nghiệp quản lý IEC61850 8 cổng Ethernet +16 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata MES5000-4GS-8T16F

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch (Thiết bị chuyển mạch) công nghiệp trạm điện IEC61850 3Onedata