Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway, Modbus RTU/ASCII sang Modbus TCP/IP 3Onedata

Achieve the conversation between Modbus RTU/ASCII and Modbus TCP. The Master mode supports max 32 TCP Slave connections while the Slave mode supports max 16 TCP Master connections.

Showing 1–16 of 19 results

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 1 cổng RS-232 sang Ethernet 3Onedata GW1101-1D(RS-232)

GW1101-1D(RS-232):
1-port RS-232 to Ethernet(10/100M) Modbus Gateway, wall mounting, 9~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 1 cổng RS-232/485/422 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata IGW1111-1DI-(3IN1)-DB-2P(12~48VDC)

DIN-rail 1/2 RS-232/485/422 + 2 100M Ethernet Ports Modbus Gateway

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 1 cổng RS-232/485/422 sang Ethernet 3Onedata GW1101-1DI(3IN1)-DB-P(12-48VDC)

GW1101-1DI(3IN1)-DB-P(12-48VDC)
1-port RS-232/485/422 to Ethernet(10/100M) Modbus Gateway, wall mounting, 12~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 1 cổng RS-485 sang Ethernet 3Onedata GW1101-1D(RS-485)

GW1101-1D(RS-485):
1-port RS-485/422 to Ethernet(10/100M) Modbus Gateway, wall mounting, 9~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 2 cổng RS-232 sang Ethernet 3Onedata GW1102-2D(RS-232)

GW1102-2D(RS-232):
2-port RS-232 to Ethernet(10/100M) Modbus Gateway, wall mounting, 9~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 2 cổng RS-232 sang Ethernet 3Onedata GW1102-2DI-(3IN1)

2 RS-232/485/422 + 1 100M Ethernet Port Modbus Gateway

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 2 cổng RS-232/485/422 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata IGW1112-2DI-(3IN1)-DB-2P(12~48VDC)

DIN-rail 1/2 RS-232/485/422 + 2 100M Ethernet Ports Modbus Gateway

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 2 cổng RS-485 sang Ethernet 3Onedata GW1102-2D(RS-485)

GW1102-2D(RS-485):
2-port RS-485/422 to Ethernet(10/100M) Modbus Gateway, wall mounting, 9~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-232 sang Ethernet 3Onedata GW1104-4D(RS-232)

4-port RS-232/485/422 to Ethernet Modbus Gateway

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-232/485/422 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata IGW1114-4DI(3IN1)-DB-2P(12-48VDC)

4 RS-232/485/422 + 2 100M Ethernet Ports Modbus Gateway

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-232/485/422(3IN1) sang 2 cổng Ethernet 3Onedata GW1114-4D(3IN1)

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-232/485/422(3IN1) sang 2 cổng Ethernet 3Onedata GW1114-4D(3IN1)

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-232/485/422(3IN1) sang Ethernet 3Onedata GW1104-4D(3IN1)

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-232/485/422(3IN1) sang Ethernet 3Onedata GW1104-4D(3IN1)

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-422/485 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata GW1114-4DI(RS-485)

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-422/485 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata GW1114-4DI(RS-485)

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-485 sang Ethernet 3Onedata GW1104-4DI(RS-485)

GW1104-4DI(RS-485):
4-port RS-485/422 to Ethernet(10/100M) Modbus Gateway, wall mounting, 9~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 8 cổng RS-232 sang Ethernet 3Onedata GW1108-8D(RS-232)

8-port RS-232/485/422 to Ethernet Modbus Gateways

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 8 cổng RS-232/485/422(3IN1) sang 2 cổng Ethernet 3Onedata GW1118-8D(3IN1)

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 8 cổng RS-232/485/422(3IN1) sang 2 cổng Ethernet 3Onedata GW1118-8D(3IN1)

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata
1 2

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway, Modbus RTU/ASCII sang Modbus TCP/IP 3Onedata