Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway, Modbus RTU/ASCII sang Modbus TCP/IP 3Onedata, ICP DAS giá tốt nhất

Showing 1–16 of 17 results

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 1 cổng RS-232 sang Ethernet 3Onedata GW1101-1D(RS-232)

GW1101-1D(RS-232):
1-port RS-232 to Ethernet(10/100M) Modbus Gateway, wall mounting, 9~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 1 cổng RS-485 sang Ethernet 3Onedata GW1101-1D(RS-485)

GW1101-1D(RS-485):
1-port RS-485/422 to Ethernet(10/100M) Modbus Gateway, wall mounting, 9~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 2 cổng RS-232 sang Ethernet 3Onedata GW1102-2D(3in1)

2 RS-232/485/422 + 1 100M Ethernet Port Modbus Gateway

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 2 cổng RS-232 sang Ethernet 3Onedata GW1102-2D(RS-232)

GW1102-2D(RS-232):
2-port RS-232 to Ethernet(10/100M) Modbus Gateway, wall mounting, 9~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 2 cổng RS-485 sang Ethernet 3Onedata GW1102-2D(RS-485)

GW1102-2D(RS-485):
2-port RS-485/422 to Ethernet(10/100M) Modbus Gateway, wall mounting, 9~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-232 sang Ethernet 3Onedata GW1104-4D(RS-232)

4-port RS-232/485/422 to Ethernet Modbus Gateway

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-232/485/422(3IN1) sang 2 cổng Ethernet 3Onedata GW1114-4D(3IN1)

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-232/485/422(3IN1) sang 2 cổng Ethernet 3Onedata GW1114-4D(3IN1)

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-232/485/422(3IN1) sang Ethernet 3Onedata GW1104-4D(3IN1)

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-232/485/422(3IN1) sang Ethernet 3Onedata GW1104-4D(3IN1)

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-422/485 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata GW1114-4DI(RS-485)

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-422/485 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata GW1114-4DI(RS-485)

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-485 sang Ethernet 3Onedata GW1104-4DI(RS-485)

GW1104-4DI(RS-485):
4-port RS-485/422 to Ethernet(10/100M) Modbus Gateway, wall mounting, 9~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 8 cổng RS-232 sang Ethernet 3Onedata GW1108-8D(RS-232)

8-port RS-232/485/422 to Ethernet Modbus Gateways

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 8 cổng RS-232/485/422(3IN1) sang 2 cổng Ethernet 3Onedata GW1118-8D(3IN1)

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 8 cổng RS-232/485/422(3IN1) sang 2 cổng Ethernet 3Onedata GW1118-8D(3IN1)

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 8 cổng RS-232/485/422(3IN1) sang Ethernet 3Onedata GW1108-8D(3IN1)

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 8 cổng RS-232/485/422(3IN1) sang Ethernet 3Onedata GW1108-8D(3IN1)

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 8 cổng RS-422/485 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata GW1118-8DI(RS-485)

GW1108-8DI(RS-485):
8-port RS-485/422 to Ethernet(10/100M) Modbus Gateway, wall mounting, 9~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 8 cổng RS-422/485 sang Ethernet 3Onedata GW1108-8DI(RS-485)

GW1108-8DI(RS-485):
8-port RS-485/422 to Ethernet(10/100M) Modbus Gateway, wall mounting, 9~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway RS-232/422/485 sang Wi-Fi ICP DAS RMV-760D-MTCP

RMV-760D-MTCP
MB TCP/RTU Data-Exchange With Wi-Fi Interface Gateway (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway, Modbus RTU/ASCII sang Modbus TCP/IP 3Onedata, ICP DAS giá tốt nhất