Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Phần mềm giám sát và điều khiển module I/O

Phần mềm giám sát và điều khiển module I/O (EZ Data Logger) ICP DAS

EZ Data Logger is a small data logger software. It can be applied to small remote I/O system. With its user-friendly interface, users can quickly and easily build a data logger software without any programming skill.

Hiển thị kết quả duy nhất

Phần mềm giao diện SCADA cho module I/O ICP DAS EZ Data Logger

EZ Data Logger is a small data logger software. It can be applied to small remote I/O system. With its user-friendly interface, users can quickly and easily build a data logger software without any programming skill.

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Phần mềm giám sát và điều khiển module I/O (EZ Data Logger) ICP DAS