Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485/Ethernet sang Zigbee

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485/Ethernet sang Zigbee ICP DAS, Converter, Repeater/Bridge, Sniffer, Modbus Data Concentrator, IO/Sensor

Hiển thị kết quả duy nhất

Bộ chuyển đổi Ethernet/RS-232/485 sang ZigBee (Host, ZigBee Coordinator) ZT-2570

ZT-2570 CR Ethernet/RS-485/RS-232 to ZigBee Converter (Host, ZigBee Coordinator) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Ethernet/RS-232/485 sang ZigBee (Slave, ZigBee Router) ZT-2571

ZT-2571 CR Ethernet/RS-485/RS-232 to ZigBee Converter (Slave, ZigBee Router) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi RS-232/485 sang ZigBee (Host, ZigBee Coordinator) ZT-2550

ZT-2550 CR RS-485/RS-232 to ZigBee Converter (Host, ZigBee Coordinator) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi RS-232/485 sang ZigBee (Slave, ZigBee Router) ZT-2551

ZT-2551 CR RS-485/RS-232 to ZigBee Converter (Slave, ZigBee Router) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi USB sang ZigBee ICP DAS ZT-USBC

ZT-USBC CR USB to ZigBee Converter (Host, ZigBee Coordinator) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Zigbee Modbus 1 cổng Ethernet + 1 cổng RS-232 + 1 cổng RS-485 ICP DAS MDC-211-ZT

MDC-211-ZT CR ZigBee Modbus data concentrator with 1 x Ethernet, 1 x RS-232 and 1 x RS-485 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lặp ZigBee (Repeater (Slave, ZigBee Router)) ICP DAS ZT-2510

ZT-2510 CR ZigBee Repeater (Slave, ZigBee Router) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Cảm biến đo nhiệt độ + độ ẩm truyền thông không dây Zigbee (ZigBee Router) ICP DAS DL-100TMS-ZT

DL-100TMS-ZT CR ZigBee Temperature and Humidity Module (ZigBee Router) (RoHS) (Asia Only)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Cầu nối tín hiệu ZigBee (ZigBee Coordinator and ZigBee Router) ICP DAS ZT-2530M

ZT-2530M CR ZigBee Bridge Module (ZigBee Coordinator and ZigBee Router) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module Zigbee 8 kênh đầu vào tương tự ICP DAS ZT-2018

ZT-2018/S CR Wireless 8-channle Analog Input Module with High Voltage Protection (ZigBee Router) (RoHS)
include ZT-2018 module and CN-1824 daughter board

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

ZigBee Sniffer ICP DAS ZT-CHK

ZigBee Sniffer ICP DAS ZT-CHK

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

 Bộ chuyển đổi RS-232/422/485/Ethernet sang Zigbee ICP DAS, Converter, Repeater/Bridge, Sniffer, Modbus Data Concentrator, IO/Sensor