Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Bộ lập trình nhúng (Windows PACs)

Bộ lập trình nhúng (Windows PACs) ICP DAS

Windows based PACs are programmable automation controllers coming with a built-in Windows Embedded Standard 7 or Windows IoT Enterprise OS for high-performance control with a variety of I/O extension modules.

Showing 1–16 of 19 results

Bộ điều khiển lập trình nhúng XPAC CPU x86 + OS WES7 ICP DAS XP-8031-WES7

XP-8031-WES7 CR Standard XP-8000 with x86 CPU and WES7 OS (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng XPAC CPU x86 + OS WES7 ICP DAS XP-8731-WES7

XP-8731-WES7 CR Standard XP-8000-WES7 with 7 I/O Slots (Multilingual Version of OS) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng PAC E3845 CPU + Windows 10 IoT + 1 khe cắm Slot ICP DAS XP-9181-IoT

XP-9181-IoT CR 1-slot Metal Standard PAC with E3845 CPU and Windows 10 IoT (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng PAC E3845 CPU + Windows 10 IoT + 3 khe cắm Slot ICP DAS XP-9381-IoT

XP-9381-IoT CR 3-slot Metal Standard PAC with E3845 CPU and Windows 10 IoT (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng PAC E3845 CPU + Windows 10 IoT + 7 khe cắm Slot ICP DAS XP-9781-IoT

XP-9781-IoT CR 7-slot Metal Standard PAC with E3845 CPU and Windows 10 IoT (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng PAC E3950 CPU + Windows 10 IoT + 1 khe cắm module I/O ICP DAS AXP-9191-IoT

AXP-9191-IoT CR 1-slot Metal Standard PAC with E3950 CPU and Win10 IoT (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng PAC E3950 CPU + Windows 10 IoT + 3 khe cắm module I/O ICP DAS AXP-9391-IoT

AXP-9391-IoT CR 3-slot Metal Standard PAC with E3950 CPU and Win10 IoT (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng PAC E3950 CPU + Windows 10 IoT + 7 khe cắm module I/O ICP DAS AXP-9791-IoT

AXP-9791-IoT CR 7-slot Metal Standard PAC with E3950 CPU and Win10 IoT (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng PAC i5-8365UE CPU + Windows 10 IoT + 2 khe cắm module I/O ICP DAS AXP-9251-IoT

AXP-9251-IoT CR 2-slot Metal Standard PAC with i5-8365UE CPU and Win10 IoT (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng PAC i5-8365UE CPU + Windows 10 IoT + 6 khe cắm module I/O ICP DAS AXP-9651-IoT

AXP-9651-IoT CR 6-slot Metal Standard PAC with i5-8365UE CPU and Win10 IoT (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng PAC i5-8365UE CPU + Windows 10 IoT ICP DAS AXP-9051-IoT

AXP-9051-IoT CR Metal Standard PAC with i5-8365UE CPU and Win10 IoT (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng XPAC CPU E3827 + OS WES7 + 1 Slot ICP DAS XP-9171-WES7

XP-9171-WES7 Standard XP-9000-WES7 with E3827 CPU, WES7 OS and 1 I/O Slot

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng XPAC CPU E3827 + OS WES7 + 3 Slot ICP DAS XP-9371-WES7

XP-9371-WES7 Standard XP-9000-WES7 with E3827 CPU, WES7 OS and 3 I/O Slots

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng XPAC CPU E3827 + OS WES7 + 7 Slot ICP DAS XP-9771-WES7

XP-9771-WES7 Standard XP-9000-WES7 with E3827 CPU, WES7 OS and 7 I/O Slots

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng XPAC CPU E3845 + OS WES7 + 1 Slot ICP DAS XP-9181-WES7

XP-9181-WES7 Standard XP-9000-WES7 with E3845 CPU, WES7 OS and 1 I/O Slot

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng XPAC CPU E3845 + OS WES7 + 3 Slot ICP DAS XP-9381-WES7

XP-9381-WES7 Standard XP-9000-WES7 with E3845 CPU, WES7 OS and 3 I/O Slots

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2

Bộ lập trình nhúng (Windows PACs) ICP DAS