Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Module đổi nguồn DC/DC

Module đổi nguồn DC/DC ICP DAS

The PW-3090 series is an efficient DC-to-DC power module with 1000 VDC isolated protection

Hiển thị kết quả duy nhất

Module chuyển đổi nguồn DC sang DC +/-15VDC ICP DAS PW-3090-15D-R

PW-3090-15D-R CR Power Conditioner, output voltage ±15 VDC @ 300 mA (max.) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module chuyển đổi nguồn DC sang DC +/-5VDC ICP DAS PW-3090-5D-R

PW-3090-5D-R CR Power Conditioner, output voltage ±5 VDC @ 1000 mA (max.) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module chuyển đổi nguồn DC sang DC 12VDC ICP DAS PW-3090-12S-R

PW-3090-12S-R CR Power Conditioner, output voltage +12 VDC @ 800 mA (max.) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module chuyển đổi nguồn DC sang DC 24VDC ICP DAS PW-3090-24S-R

PW-3090-24S-R CR Power Conditioner, output voltage +24 VDC @ 400 mA (max.) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module chuyển đổi nguồn DC sang DC 5VDC ICP DAS PW-3090-5S-R

PW-3090-5S-R CR Power Conditioner, output voltage +5 VDC @ 2000 mA (max.) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module đổi nguồn DC/DC ICP DAS