Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Máy tính công nghiệp màn cảm ứng (Panel PC)

Máy tính công nghiệp màn cảm ứng (Industrial Panel PC) ICP DAS

The iPPC are WES7 based industrial Panel PCs that combine computing, I/O, and operator interface into a single unit for integrating HMI, data acquisition and control in an individual PAC.

Hiển thị kết quả duy nhất

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 10.4 inch ICP DAS iPPC-4701-WES7

iPPC-4701-WES7 10.4″ Panel PC with Atom E3827 CPU and WES7 OS

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 10.4 inch ICP DAS iPPC-4801-WES7

iPPC-4801-WES7 10.4″ Panel PC with Atom E3845 CPU and WES7 OS

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 12.1 inch ICP DAS iPPC-5701-WES7

iPPC-5701-WES7 12.1″ Panel PC with Atom E3827 CPU and WES7 OS

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 12.1 inch ICP DAS iPPC-5801-WES7

iPPC-5801-WES7 12.1″ Panel PC with Atom E3845 CPU and WES7 OS

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 15 inch ICP DAS iPPC-6701-WES7

iPPC-6701-WES7 15″ Panel PC with Atom E3827 CPU and WES7 OS

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 15 inch ICP DAS iPPC-6731-WES7

iPPC-6731-WES7 15″ Panel PC with Atom E3827 CPU and WES7 OS

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 15 inch ICP DAS iPPC-6801-WES7

iPPC-6801-WES7 15″ Panel PC with Atom E3845 CPU and WES7 OS

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 15 inch ICP DAS iPPC-6831-WES7

iPPC-6831-WES7 15″ Panel PC with Atom E3845 CPU and WES7 OS

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 17 inch ICP DAS iPPC-7701-WES7

iPPC-7701-WES7 17” Panel PC with Atom E3827 CPU and WES7 OS

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 17 inch ICP DAS iPPC-7801-WES7

iPPC-7801-WES7 17” Panel PC with Atom E3845 CPU and WES7 OS

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Máy tính công nghiệp màn cảm ứng (Industrial Panel PC) ICP DAS