Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Modules I/O Ethernet Modbus TCP/IP

Modules I/O Ethernet Modbus TCP/IP ICP DAS

Remote I/O Modules support a wide range of of field signals including including current, voltage, thermistor, thermocouple, RTD, and strain gauge with many protocols and interfaces.

Showing 1–16 of 133 results

Bộ thu thập và xử lý dữ liệu (Data logger) 2 kênh đo gia tốc kết nối Ethernet ICP DAS AR-200

AR-200 CR 2-Channels Accelerometer Data Logger device (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ thu thập và xử lý dữ liệu (Data logger) 4 kênh đo gia tốc truyền thông Ethernet ICP DAS AR-400

AR-400 CR 4-Channels Accelerometer Data Logger device (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 2 cổng Ethernet (PoE ) Modbus TCP 4/8 kênh đầu vào bộ đếm tốc độ cao/tần số/Encoder+ 4 kênh đầu ra số ICP DAS PET-7284

PET-7284 CR PoE Ethernet I/O Module with 4-/8-channel Counter/Frequency/Encoder Input and 4-channel Digital Output (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 2 cổng Ethernet (PoE) 4 kênh đầu ra tương tự + 5 kênh DI + 5 kênh DO ICP DAS PET-7224

PET-7224 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 4-channels AO, 5-channels DI and 5-channels DO (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 2 cổng Ethernet (PoE) Modbus TCP 12 kênh đầu vào số (DI) + 6 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS PET-7250A

PET-7250A CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 12-channel Digital Input, 6-channel Digital Output (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 2 cổng Ethernet (PoE) Modbus TCP 16 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS PET-7242

PET-7242 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 16-channels DO (RoHS), -25 to 75°C operating temperature

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 2 cổng Ethernet (PoE) Modbus TCP 16 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS PET-7245

PET-7245 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 16-channels Source-type DO (RoHS), -25 to 75°C operating temperature

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 2 cổng Ethernet (PoE) Modbus TCP 16 kênh đầu ra số Relay ICP DAS PET-7261

PET-7261 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 11-channels Relay (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 2 cổng Ethernet (PoE) Modbus TCP 16 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS PET-7251

ET-7251 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 16-ch DI (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 2 cổng Ethernet (PoE) Modbus TCP 16 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS PET-7253

PET-7253 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 16-ch DI (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 2 cổng Ethernet (PoE) Modbus TCP 3 kênh AI + 6 kênh DI + 3 kênh đầu ra Relay ICP DAS PET-7202

PET-7202 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 3-ch AI, 6-ch DI, 3-ch Relay (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 2 cổng Ethernet (PoE) Modbus TCP 4 kênh AI + 4 kênh AO + 4 kênh DI ICP DAS PET-7204

PET-7204 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 4-channels AI, 4-channels AO, 4-channels DI (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 2 cổng Ethernet (PoE) Modbus TCP 6 kênh AI + 2 kênh AO + 2 kênh DI + 2 kênh DO ICP DAS PET-7226

PET-7226 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 6-ch AI, 2-ch AO, 2-ch DI, 2-ch DO (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 2 cổng Ethernet (PoE) Modbus TCP 6 kênh đầu vào số (DI) + 6 kênh đầu ra số Relay ICP DAS PET-7260

PET-7260 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 6-ch Relay Output and 6-ch DI (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 2 cổng Ethernet (PoE) Modbus TCP 8 kênh đầu ra Relay ICP DAS PET-7267

PET-7267 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-ch Relay (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 2 cổng Ethernet (PoE) Modbus TCP 8 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS PET-7228

PET-7228 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-channels AO (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3 4 7 8 9

Modules I/O Ethernet Modbus TCP/IP ICP DAS