Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ chuyển đổi tín hiệu E1, FE1, RS-232/485/Ethernet, V.35, Quang

Bộ chuyển đổi tín hiệu E1, FE1, RS-232/485/Ethernet, V.35, Quang 3Onedata, Humanity

Showing 1–16 of 63 results

Bộ chuyển đổi 16 kênh E1 + 2 Ethernet PDH sang quang Humanity RPM-150S16EM

Bộ chuyển đổi 16 kênh E1 + 2 Ethernet PDH sang quang Humanity RPM-150S16EM

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 16 kênh E1 PDH sang quang Humanity RPM-150S16M

Bộ chuyển đổi 16 kênh E1 PDH sang quang Humanity RPM-150S16M

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 16 kênh E1 sang 4 Ethernet EOP Humanity HM-C1600

EOP 16E1 to 4Ethernet Converter

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 16 kênh FXO/FXS + 4 Ethernet PCM sang quang Humanity HM-PN16

Bộ chuyển đổi 16 kênh FXO/FXS + 4 Ethernet PCM sang quang Humanity HM-PN16

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 16 rack Balun 120ohm sang 75ohm Humanity HM-C716

HM-C716 16E1 balun converter

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 24 cổng Balun 120ohm sang 75ohm Humanity HM-C724X

HM-C724X 24 Rack Balun Converter

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 2M G.703 balance(120ohm) sang unbalance(75ohm) 3Onedata TLC703

TLC703:
2M G.703 balance(120ohm) to unbalance(75ohm) Converter

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 32 kênh FXO/FXS + 4 Ethernet PCM sang quang Humanity HM-PN32

Bộ chuyển đổi 32 kênh FXO/FXS + 4 Ethernet PCM sang quang Humanity HM-PN32

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 4 cổng E1 (BNC 75ohm) sang Ethernet 3Onedata MODEL7210

MODEL7210:
10/100M Ethernet to 4×E1 bridge, AC220V or DC-48V optional

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 4 kênh E1 + 4 Ethernet PCM sang quang Humanity HM-PT4B

Bộ chuyển đổi 4 kênh E1 + 4 Ethernet PCM sang quang Humanity HM-PT4B

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 4 kênh E1 + 4 Ethernet PCM sang quang Humanity HM-PT4U

Bộ chuyển đổi 4 kênh E1 + 4 Ethernet PCM sang quang Humanity HM-PT4U

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 4 kênh E1 + 4 Ethernet PDH sang quang (1+1 optical) Humanity RPM-150S4ET

Bộ chuyển đổi 4 kênh E1 + 4 Ethernet PDH sang quang (1+1 optical) Humanity RPM-150S4ET

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 4 kênh E1 + RS232 PDH sang quang Humanity RPM-150S4M

Bộ chuyển đổi 4 kênh E1 + RS232 PDH sang quang Humanity RPM-150S4M

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 4 kênh E1 PDH sang quang (1+1 optical) Humanity RPM-150S4T

Bộ chuyển đổi 4 kênh E1 PDH sang quang (1+1 optical) Humanity RPM-150S4T

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 4 kênh E1, 1 Ethernet + RS232 PDH sang quang Humanity RPM-150S4EM

Bộ chuyển đổi 4 kênh E1, 1 Ethernet + RS232 PDH sang quang Humanity RPM-150S4EM

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 4 kênh E1, 2 kệnh GE, 30 kênh FXO/FXS PCM sang quang Humanity HM-PG

Bộ chuyển đổi FXO/FXS, Ethernet, V.35, EM, RS232/485 PCM sang quang Humanity HM-PL

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata
1 2 3 4

Bộ chuyển đổi tín hiệu E1, FE1, RS-232/485/Ethernet, V.35, Quang 3Onedata, Humanity