Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Modem Radio, GPS, Bluetooth, WLS, IR, Lora, NB-IoT

Modem Radio, GPS, Bluetooth, WLS, IR, Lora, NB-IoT ICP DAS

Showing 1–16 of 31 results

Bộ chuyển đổi IR sang Modbus RTU ICP DAS IR-210

IR-210 CR
Universal IR Learning Remote Module (6 IR outputs), including two CA-IR-SH2251 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi IR sang Modbus RTU ICP DAS IR-712A

IR-712A CR Universal IR Learning Remote Module (2 IR outputs, 224 IR Cmds), with 2 CA-IR-SH2251 & 1 CA-0910 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi IR sang Modbus TCP ICP DAS IR-712-MTCP

IR-712-MTCP CR Universal IR Learning Remote Module (MBTCP, 2 IR outputs, 512 IR Cmds) with 2 CA-IR-SH2251 (RoHS)
IR-712-MTCP-5 CR
Universal IR Learning Remote Module (MBTCP, 2 IR outputs, 512 IR Cmd) with 2 CA-IR-SH2251-5 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi LoRa sang Ethernet ICP DAS LRA-900-E

LRA-900-E CR Ethernet to LoRa Radio Modem (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Lora sang RS-232/RS-485 ICP DAS LRA-900

LRA-900 CR RS-232/RS-485 to LoRa Radio Modem (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi RS-232/RS-422/RS-485 sang Bluetooth LE ICP DAS tBLE-720

tBLE-720 CR RS-232/RS-422/RS-485 to Bluetooth LE Converter (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi USB sang Bluetooth LE ICP DAS BLE-USB

BLE-USB CR USB to Bluetooth LE Converter (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển IR 10 kênh đầu ra Relay kết nối Modbus RTU ICP DAS IR-310-RM

IR-310-RM CR
IR Controlled 10-channel High Power Relay Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ nhận hiệu vị trí cục bộ ICP DAS WLS-R01

WLS-R01 CR Wireless Locating System Receiver (RoHs)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ nhận tín hiệu vị trí GPS giao tiếp RS-485 Modbus & DCON ICP DAS GPS-721U-MRTU

GPS-721U-MRTU CR GPS Receiver Module with RS-485, supports NEMA, DCON and Modbus/RTU protocols (RoHS) Includes a 5 m GPS antenna (ANT-115-03)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ nhận tín hiệu vị trí GPS giao tiếp RS-485 Modbus & DCON ICP DAS GPS-721U-MRTU-UTA

GPS-721U-MRTU-UTA CR GPS Receiver Module with RS-485, supports NEMA, DCON and Modbus/RTU protocols (for -40 ℃ application) (RoHS) Includes a 5 m GPS antenna (ANT-115-03)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ phát tín hiệu vị trí cục bộ (Wireless Locating) ICP DAS WLS-T01

WLS-T01 CR Wireless Locating System Transmitter (RoHs)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ phát tín hiệu vị trí cục bộ (Wireless Locating) ICP DAS WLS-T02

WLS-T02 CR Wireless Locating System Transmitter (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ phát tín hiệu vị trí cục bộ (Wireless Location) ICP DAS WLS-T11

WLS-T11 CR Wireless Location System Transmitter (RoHs)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Modem công nghiệp NB-IoT LTE 6 kênh DI + 2 kênh DO + GPS ICP DAS RTU-540P-NB

RTU-540P-NB

LTE NB-IoT Remote Terminal Unit with GPS(RoHS) (Asia Only)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Modem NB-IoT công nghiệp LTE (4G) kết nối Ethernet + RS-232/485 + Wi-Fi ICP DAS GRP-540M-NB

GRP-540M-NB CR LTE NB-IoT Gateway (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2

Modem Radio, GPS, Bluetooth, WLS, IR, Lora, NB-IoT ICP DAS