Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Khung giá khe cắm bộ chuyển đổi quang điện

Khung giá khe cắm bộ chuyển đổi quang điện (Media Converter Chassis) 3Onedata

3onedata provides industrial media converter managed daughter card and media converter chassis to power the media converter and reduce wiring, make manage and maintenance easy

Hiển thị kết quả duy nhất

Card chuyển đổi Ethernet sang E1 3onedata Model7211A-4U

10/100M Ethernet to 2M G.703 Bridge

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Card chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata ECU100M-1T1F

100M/Gigabit Industrial Fiber Converter Managed Daughter Card

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Card chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata ECU101-1F

Card chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata ECU101-1F

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Card chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit quang 3Onedata ECU100M-1GT1GF

100M/Gigabit Industrial Fiber Converter Managed Daughter Card

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Card chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet + 2 cổng Gigabit quang SFP 3Onedata ECU100M-1GT2GS

100M/Gigabit Industrial Fiber Converter Managed Daughter Card

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Card chuyển đổi quang điện 2 cổng Ethernet + 1 cổng Console 3Onedata NMU

Card chuyển đổi quang điện 2 cổng Ethernet + 1 cổng Console 3Onedata NMU

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Card chuyển đổi quang điện 2 cổng Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata ECU100M-2T1F

100M/Gigabit Industrial Fiber Converter Managed Daughter Card

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Card chuyển đổi quang điện 2 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit quang 3Onedata ECU100M-2GT1GF

100M/Gigabit Industrial Fiber Converter Managed Daughter Card

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Card chuyển đổi quang điện quản lý 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata ECU101M-1F

Card chuyển đổi quang điện quản lý 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata ECU101M-1F

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Khung giá 14 khe cắm bộ chuyển đổi quang điện 3Onedata RACK2000A

RACK2000A:
14 Slots Ethernet Media Converter Rack with dual power supply, 2U 19″, AC/DC optional

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Khung giá 16 khe cắm bộ chuyển đổi quang điện 3Onedata RACK2000C

RACK2000C:
16 Slots Ethernet Media Converter Rack with dual power supply, 2U 19″, AC/DC optional

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Khung giá 16 khe cắm Card chuyển đổi quang điện 3Onedata RACK2000B

RACK2000B:
16 Slots Ethernet Media Converter Rack with dual power supply, 2U 19″, AC/DC optional

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Khung giá 18 khe cắm module chuyển đổi quang điện RACK2100 – F-2AC

RACK2100 – F-2AC Can plug in 18 daughter cards and 1 management card, redundant power is on the front while power supply indicator is on the rear

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Khung giá 18 khe cắm module chuyển đổi quang điện RACK2100 – R-2AC

RACK2100 – R-2AC Can plug in 18 daughter cards and 1 management card, power supply indicator is on the front while redundant power is on the rear

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Khung giá khe cắm bộ chuyển đổi quang điện (Media Converter Chassis) 3Onedata