Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Switch công nghiệp Layer 2

Switch (Thiết bị chuyển mạch ) công nghiệp Layer 2 3Onedata

3onedata’s layer 2 Ethernet switches feature industrial-grade reliability, network redundancy, and security features, improve the stability and reliability of network communication

Showing 1–16 of 212 results

Switch công nghiệp 10 cổng Ethernet + 6 cổng quang 3Onedata IES3016-6F

ES3016-6F(M):
10-port 10/100Base-T(X) + 6-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 12-48VDC
IES3016-6F(S):
10-port 10/100Base-T(X) + 6-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 12-48VDC
IES3016-6F(SS):
10-port 10/100Base-T(X) + 6-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 12-48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 12 cổng Ethernet + 12 cổng quang 3Onedata IES1024-12F

IES1024-12F(M):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES1024-12F(S):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES1024-12F(SS):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 12 cổng Ethernet + 12 cổng quang+ 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES1028-4GS-12F

IES1028-4GS-12F(M):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES1028-4GS-12F(S):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES1028-4GS-12F(SS):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC+ 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 12 cổng Ethernet + 4 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES3020-4GS-4F

IES3020-4GS-4F(M):
12-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4-port 1000Base-FX(SFP socket), 12~48VDC
IES3020-4GS-4F(S):
12-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4-port 1000Base-FX(SFP socket), 12~48VDC
IES3020-4GS-4F(SS):
12-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC+ 4-port 1000Base-FX(SFP socket), 12~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 12 cổng Ethernet + 4 cổng quang 3Onedata IES3016-4F

IES3016-4F(M):
12-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 12-48VDC
IES3016-4F(S):
12-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 12-48VDC
IES3016-4F(SS):
12-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 12-48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 14 cổng Ethernet + 2 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES3020-4GS-2F

IES3020-4GS-2F(M):
14-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4-port 1000Base-FX(SFP socket), 12~48VDC
IES3020-4GS-2F(S):
14-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4-port 1000Base-FX(SFP socket), 12~48VDC
IES3020-4GS-2F(SS):
14-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC+ 4-port 1000Base-FX(SFP socket), 12~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 14 cổng Ethernet + 2 cổng quang 3Onedata IES3016-2F

IES3016-2F(M):
14-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 12-48VDC
IES3016-2F(S):
14-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 12-48VDC
IES3016-2F(SS):
14-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 12-48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet + 4 cổng Gigabit SFP 3Onedata IES2220-16T4GS-2P48

20-port 100M/Gigabit Unmanaged Industrial PoE Ethernet Switch(PoE Optional)

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet + 4 cổng Gigabit SFP 3Onedata IES2220-16T4GS-P220

20-port 100M/Gigabit Unmanaged Industrial PoE Ethernet Switch(PoE Optional)

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES3020-4GS

IES3020-4GS:
16-port 10/100Base-T(X) + 4-port 1000Base-FX(SFP socket), DIN-Rail mounted, 12~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet + 8 cổng quang 3Onedata IES1024-8F

IES1024-8F(M):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES1024-8F(S):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES1024-8F(SS):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet + 8 cổng quang+ 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES1028-4GS-8F

IES1028-4GS-8F(M):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES1028-4GS-8F(S):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES1028-4GS-8F(SS):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC+ 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet 3Onedata IES2016-16T-2P48

16-port 100M Unmanaged Industrial Ethernet Switch

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet 3Onedata IES2016-16T-P220

16-port 100M Unmanaged Industrial Ethernet Switch

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet 3Onedata IES3016

IES3016:
16-port 10/100Base-T(X) Industrial Ethernet Switch, DIN-Rail mounted , 12-48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 16 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES3020G-4GS

IES3020G-4GS is an industrial grade, unmanaged Ethernet switch which supports 16 Gigabit Ethernet Ports and 4 Gigabit SFP slots

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata
1 2 3 4 12 13 14

Switch (Thiết bị chuyển mạch ) công nghiệp Layer 2 3Onedata