Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang 3Onedata, ICP DAS

Showing 1–16 of 17 results

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232+ 1 cổng RS-422/485 sang quang Multi-mode 2KM ST ICP DAS PDS-220FC

PDS-220FC CR Programmable Device Server with 1 RS-232, 1 RS-422/485 and 1 Multi-mode SC Fiber Ports (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232+ 1 cổng RS-422/485 sang quang Multi-mode ST 2 km ICP DAS PDS-220FT

PDS-220FT CR Programmable Device Server with 1 RS-232, 1 RS-422/485 and 1 Multi-mode ST Fiber Ports (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232+ 1 cổng RS-422/485 sang quang Single-mode SC 30 km ICP DAS PDS-220FCS

PDS-220FCS CR Programmable Device Server with 1 RS-232, 1 RS-422/485 and 1 Single-mode SC Fiber Ports (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232+ 1 cổng RS-422/485 sang quang Single-mode SC 60KM ICP DAS PDS-220FCS-60

PDS-220FCS-60 CR Programmable Device Server with 1 RS-232, 1 RS-422/485, and 1 Single-mode SC Fiber Ports (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi 4 cổng RS-485 sang quang 3Onedata IMF204-2F-4DI(RS-485)

IMF204-2F(M)-4DI:
4 port RS-485 to 2 port optic fiber converter, redundancy, multi-mode 2Km, SC/ST/FC optional, 12~48VDC
IMF204-2F(S)-4DI:
4 port RS-485 to 2 port optic fiber converter, redundancy, single-mode 20Km, SC/ST/FC optional, 12~48VDC
IMF204-2F(SS)-4DI:
4 port RS-485 to 2 port optic fiber converter, redundancy, single-mode, single fiber 20Km, SC/ST/FC optional, 12~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 8 cổng RS-485 sang quang 3Onedata IMF208-2F-8DI(RS-485)

IMF208-2F(M)-8DI:
8 port RS-485 to 2 port optic fiber converter, redundancy, multi-mode 2Km, SC/ST/FC optional, 12~48VDC
IMF208-2F(S)-8DI:
8 port RS-485 to 2 port optic fiber converter, redundancy, single-mode 20Km, SC/ST/FC optional, 12~48VDC
IMF208-2F(SS)-8DI:
8 port RS-485 to 2 port optic fiber converter, redundancy, single-mode, single fiber 20Km, SC/ST/FC optional, 12~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng RS-232/422/485 sang quang 3Onedata IMF2100-1F-1DI(3IN1)-TB-2P(12-48VDC)

DIN-Rail Mounting 1-port RS-232/485/422 to Fiber Converter

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng RS-232/422/485 sang quang 3Onedata IMF2100-1F-1DI(3IN1)-TB-P(12-48VDC)

DIN-Rail Mounting 1-port RS-232/485/422 to Fiber Converter

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi RS-232 sang quang 3Onedata Model277A

Model277A-M:
RS-232 to optic fiber, multi-mode 2Km, 5VDC, SC/ST/FC optional
Model277A-S:
RS-232 to optic fiber, single-mode 20Km, 5VDC, SC/ST/FC optional
Model277A-SS:
RS-232 to optic fiber, single-mode, single fiber 20Km, 5VDC, SC/ST/FC optional

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang 3Onedata Model271

Model271-M:
RS-232/485/422 to optic fiber, multi-mode 2Km, 9-36VDC, SC/ST/FC optional
Model271-S:
RS-232/485/422 to optic fiber, single-mode 20Km, 9-36VDC, SC/ST/FC optional
Model271-SS:
RS-232/485/422 to optic fiber, single-mode, single fiber 20Km, 9-36VDC, SC/ST/FC optional

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang 3Onedata Model277

Model277-M:
RS-232/485/422 to optic fiber, multi-mode 2Km, 9-36VDC, SC/ST/FC optional
Model277-S:
RS-232/485/422 to optic fiber, single-mode 20Km, 9-36VDC, SC/ST/FC optional
Model277-SS:
RS-232/485/422 to optic fiber, single-mode, single fiber 20Km, 9-36VDC, SC/ST/FC optional

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang Multi Mode 2KM ST ICP DAS I-2541

I-2541 CR RS-232/422/485 to Mulit-Mode 2 Km, ST Fiber optic converter (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang Single Mode 15KM SC ICP DAS I-2542-A

I-2542-A CR RS-232/422/485 to Single-Mode 15 Km, SC Fiber optic converter, TX 1310 nm, RX 1550 nm (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang Single-Mode 15 Km SC ICP DAS I-2542-B

I-2542-B CR RS-232/422/485 to Single-Mode 15 Km, SC Fiber optic converter, TX 1550 nm, RX 1310 nm (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang Single-Mode 25 Km SC ICP DAS I-2542-A25

I-2542-A25 CR RS-232/422/485 to Single-Mode 25 Km, SC Fiber optic converter, TX 1310 nm, RX 1550 nm (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang Single-Mode 25 Km SC ICP DAS I-2542-B25

I-2542-B25 RS-232/422/485 to Single-Mode 25 Km, SC Fiber optic converter, TX 1550 nm, RX 1310 nm (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang 3Onedata, ICP DAS