Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang 3Onedata

Support RS-232/485/422 to fiber to ensure accurate long-distance data transmission. Features fanless, low consumption, wide working temperature and wide voltage output, these products can adapt to harsh environments

Hiển thị kết quả duy nhất

Bộ chuyển đổi 4 cổng RS-485 sang 2 cổng quang 3Onedata IMF204-2F

4 RS-485 + 2 Fiber Ports Unmanaged Ring Network Serial to Fiber MODEM

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 8 cổng RS-485 sang 2 cổng quang 3Onedata IMF208-2F

8 RS-485 + 2 Fiber Ports Unmanaged Ring Network Serial to Fiber MODEM

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi CAN Bus sang quang 3Onedata MC201-F

MC201-M:
CAN to fiber converter, 5VDC, multi mode, SC/ST/FC, 20Km
MC201-S:
CAN to fiber converter, 5VDC, single mode, SC/ST/FC, 20Km
MC201-SS:
CAN to fiber converter, 5VDC, single mode, single fiber, SC/ST/FC, 20Km

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng RS-232/422/485 sang 2 cổng quang 3Onedata IMF2100-2F-1DI(3IN1)-TB-P(110-370VDC)

DIN-Rail Mounting 1-port RS-232/485/422 to Fiber Converter

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng RS-232/422/485 sang 2 cổng quang 3Onedata IMF2100-2F-1DI(3IN1)-TB-P(85-265VAC)

DIN-Rail Mounting 1-port RS-232/485/422 to Fiber Converter

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng RS-232/422/485 sang quang 3Onedata IMF2100-1F-1DI(3IN1)-TB-2P(12-48VDC)

DIN-Rail Mounting 1-port RS-232/485/422 to Fiber Converter

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng RS-232/422/485 sang quang 3Onedata IMF2100-1F-1DI(3IN1)-TB-P(12-48VDC)

DIN-Rail Mounting 1-port RS-232/485/422 to Fiber Converter

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng RS-232/422/485 sang quang 3Onedata IMF2100-1F-1DI(3IN1)-TB-P(85-265VAC)

DIN-Rail Mounting 1-port RS-232/485/422 to Fiber Converter

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi RS-232 sang quang 3Onedata Model277A

Model277A-M:
RS-232 to optic fiber, multi-mode 2Km, 5VDC, SC/ST/FC optional
Model277A-S:
RS-232 to optic fiber, single-mode 20Km, 5VDC, SC/ST/FC optional
Model277A-SS:
RS-232 to optic fiber, single-mode, single fiber 20Km, 5VDC, SC/ST/FC optional

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang (1 sợi quang, Single mode, SC, 20KM) 3Onedata Model277-SS-SC-20KM

Model277-M:
RS-232/485/422 to optic fiber, multi-mode 2Km, 9-36VDC, SC/ST/FC optional
Model277-S:
RS-232/485/422 to optic fiber, single-mode 20Km, 9-36VDC, SC/ST/FC optional
Model277-SS:
RS-232/485/422 to optic fiber, single-mode, single fiber 20Km, 9-36VDC, SC/ST/FC optional

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang (2 sợi quang, Multi mode, SC, 2KM) 3Onedata Model277-M-SC-2KM

Model277-M:
RS-232/485/422 to optic fiber, multi-mode 2Km, 9-36VDC, SC/ST/FC optional
Model277-S:
RS-232/485/422 to optic fiber, single-mode 20Km, 9-36VDC, SC/ST/FC optional
Model277-SS:
RS-232/485/422 to optic fiber, single-mode, single fiber 20Km, 9-36VDC, SC/ST/FC optional

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang (2 sợi quang, Single mode, SC, 20KM) 3Onedata Model277-S-SC-20KM

Model277-M:
RS-232/485/422 to optic fiber, multi-mode 2Km, 9-36VDC, SC/ST/FC optional
Model277-S:
RS-232/485/422 to optic fiber, single-mode 20Km, 9-36VDC, SC/ST/FC optional
Model277-SS:
RS-232/485/422 to optic fiber, single-mode, single fiber 20Km, 9-36VDC, SC/ST/FC optional

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang (2 sợi quang, Single mode, SC, 40KM) 3Onedata Model277-S-SC-40KM

Model277-M:
RS-232/485/422 to optic fiber, multi-mode 2Km, 9-36VDC, SC/ST/FC optional
Model277-S:
RS-232/485/422 to optic fiber, single-mode 20Km, 9-36VDC, SC/ST/FC optional
Model277-SS:
RS-232/485/422 to optic fiber, single-mode, single fiber 20Km, 9-36VDC, SC/ST/FC optional

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang 3Onedata Model271

Model271-M:
RS-232/485/422 to optic fiber, multi-mode 2Km, 9-36VDC, SC/ST/FC optional
Model271-S:
RS-232/485/422 to optic fiber, single-mode 20Km, 9-36VDC, SC/ST/FC optional
Model271-SS:
RS-232/485/422 to optic fiber, single-mode, single fiber 20Km, 9-36VDC, SC/ST/FC optional

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang 3Onedata Model277

Model277-M:
RS-232/485/422 to optic fiber, multi-mode 2Km, 9-36VDC, SC/ST/FC optional
Model277-S:
RS-232/485/422 to optic fiber, single-mode 20Km, 9-36VDC, SC/ST/FC optional
Model277-SS:
RS-232/485/422 to optic fiber, single-mode, single fiber 20Km, 9-36VDC, SC/ST/FC optional

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi RS-422/485 sang quang Model277B

Model277B-M:
RS-485/422 to optic fiber, multi-mode 2Km, 5VDC, SC/ST/FC optional
Model277B-S:
RS-485/422 to optic fiber, single-mode 20Km, 5VDC, SC/ST/FC optional
Model277B-SS:
RS-485/422 to optic fiber, single-mode, single fiber 20Km, 5VDC, SC/ST/FC optional

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang 3Onedata