Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Bộ quản lý năng lượng tập trung

Bộ quản lý năng lượng tập trung (Power Meter Concentrator) ICP DAS

PMMS (Power Monitoring and Management Solution) mainly consists of three parts: Smart Power Meter, Power Meter Concentrator and PC side software tool for data management.

Showing 1–16 of 19 results

4G Industrial IoT Power Meter Concentrator ICP DAS PMC-5231M-4GC

PMC-5231M-4GC CR Industrial IoT Power Meter Concentrator (Support 4G Wireless data communication. Frequency Band for China) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

4G Industrial IoT Power Meter Concentrator ICP DAS PMC-5231M-4GE

PMC-5231M-4GE CR Industrial IoT Power Meter Concentrator (Support 4G Wireless data communication. Frequency Band for EMEA, Korea, Thailand, India and Taiwan) (RoHS) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ quản lý năng lượng điện tập trung + WCDMA (3G) IoT ICP DAS PMC-5231M-3GWA

PMC-5231M-3GWA CR Industrial IoT Power Meter Concentrator (Support 3G Wireless data communication) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ quản lý năng lượng điện tập trung IoT (Power Meter Concentrator) ICP DAS PMC-5231

PMC-5231 CR Industrial IoT Power Meter Concentrator (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ quản lý năng lượng điện tập trung IoT (Power Meter Concentrator) ICP DAS PMC-5231M

PMC-5231M CR IIoT Power Meter Concentrator (Metal Case) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ quản lý năng lượng tập trung (IIoT Power Meter Concentrator (For China Only)) ICP DAS PMC-5236

PMC-5236 CR IIoT Power Meter Concentrator (For China Only) (Plastic Case) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ quản lý năng lượng tập trung (IIoT Power Meter Concentrator (For China Only)) ICP DAS PMC-5236M

PMC-5236M CR IIoT Power Meter Concentrator (For China Only) (Metal Case) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ quản lý năng lượng tập trung (IIoT Power Meter Concentrator) + LTE (4G) ICP DAS PMC-5236M-4GC

PMC-5236M-4GC CR Industrial IoT Power Meter Concentrator (Support 4G communication. Frequency Band for China) (Metal Case) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ quản lý năng lượng tập trung (IIoT Power Meter Concentrator) + LTE (4G) ICP DAS PMC-5236M-4GE

PMC-5236M-4GE CR Industrial IoT Power Meter Concentrator (Support 4G communication. Frequency Band for EMEA, Korea, Thailand, India and Taiwan) (Metal Case) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ quản lý năng lượng tập trung (IIoT Power Meter Concentrator) ICP DAS PMC-2241M

PMC-2241M CR IIoT Power Meter Concentrator (Metal Case) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ quản lý năng lượng tập trung (IIoT Power Meter Concentrator) ICP DAS PMC-2246M

PMC-2246M CR IIoT Power Meter Concentrator (For China Only) (Metal Case) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ quản lý năng lượng tập trung (iWSN Data Concentrator with 1-port RS-232/RS-485) ICP DAS iWSN-2200

iWSN-2200 CR iWSN Data Concentrator with 1-port RS-232/RS-485 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ quản lý năng lượng tập trung (iWSN Data Concentrator) 1 cổng Ethernet ICP DAS iWSN-2200-E

iWSN-2200-E CR iWSN Data Concentrator with 1-port Ethernet (RoHS) (Asia Only)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ quản lý năng lượng tập trung (iWSN Data Concentrator) 1 cổng RS-485+ 1 kênh đầu ra Relay ICP DAS iWSN-2200-R1

iWSN-2200-R1 CR iWSN Data Concentrator with 1-port RS-485 and 1-Channel Relay Output (RoHS) (Asia Only)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ quản lý năng lượng tập trung (Power Meter Concentrator) ICP DAS PMC-5151

PMC-5151-EN CR Power Meter Concentrator ( English )(Plastic Case)(RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ quản lý năng lượng tập trung màn hình cảm ứng 10.4 inch (IIoT Power Meter Concentrator with 10.4″ Touch Panel) ICP DAS PMD-4201-EN

PMD-4201-EN CR Industrial IoT Power Meter Concentrator with 10.4″ Display (English) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2

Bộ quản lý năng lượng tập trung (Power Meter Concentrator) ICP DAS