Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ quản lý năng lượng tập trung (iWSN Data Concentrator with 1-port RS-232/RS-485) ICP DAS iWSN-2200

Lượt xem: 621

iWSN-2200 CR iWSN Data Concentrator with 1-port RS-232/RS-485 (RoHS)

Vendor: ICP DAS