Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module RS-485 DCON & Modbus 8 kênh đầu vào bộ đếm tốc độ cao (HSC) + 8 kênh đầu ra PWM ICP DAS M-7088

Lượt xem: 565

I-7088-G CR 8-channel PWM Output and 8-channel High-speed Counter Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)
I-7088D-G CR I-7088 with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)
M-7088-G CR 8-channel PWM Output and 8-channel High-speed Counter Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7088D-G CR M-7088 with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)
I-7088-G/S CR I-7088 with DN-8P8C-CA External Board (Gray Cover) (RoHS)
I-7088D-G/S CR I-7088D with DN-8P8C-CA External Board (Gray Cover) (RoHS)
M-7088-G/S CR M-7088 with DN-8P8C-CA External Board (Gray Cover) (RoHS)
M-7088D-G/S CR M-7088D with DN-8P8C-CA External Board (Gray Cover) (RoHS)

Vendor: ICP DAS