Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Module I/O RS-485 DCON & Modbus RTU

Module I/O RS-485 DCON & Modbus RTU ICP DAS

Remote I/O Modules support a wide range of of field signals including including current, voltage, thermistor, thermocouple, RTD, and strain gauge with many protocols and interfaces.

Showing 1–16 of 254 results

Bộ điều khiển lập trình nhúng CPU 80188 + 3 cổng RS-232/485 + 8 cổng I/O Expansion ICP DAS I-8810

I-8810 I-8810 Embedded I/O unit

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng Modbus RTU/ASCII CPU 80186 + 4 cổng RS-232/485 + 4 cổng I/O Expansion ICP DAS iP-8411-MRTU

iP-8411-MRTU 4 slots I/O Expansion Unit with Modbus RTU/ASCII protocol

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng Modbus RTU/ASCII CPU 80186 + 4 cổng RS-232/485 + 8 cổng I/O Expansion ICP DAS iP-8811-MRTU

iP-8811-MRTU 8 slots I/O Expansion Unit with Modbus RTU/ASCII protocol

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU 80188 + 3 cổng RS-232/485 + 4 cổng I/O Expansion ICP DAS I-8410

I-8410 I-8410 Embedded I/O unit

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng ICP DAS I-8410-G

I-8410-G I-8410 Embedded I/O unit with gray color

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng ICP DAS I-8810-G

I-8810-G I-8810 Embedded I/O unit with gray color

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 1 kênh đầu ra tương tự (AO) + 1 kênh đầu vào số (DI) + 1 kênh đầu ra Relay ICP DAS tM-DA1P1R1

tM-DA1P1R1 CR 1-channel Isolated Analog Output, 1-channel Isolated Digital Input and 1-channel Relay Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 12 kênh đầu ra Relay ICP DAS M-7061

M-7061-G CR 12-channel Power Relay Output Module with DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 12 kênh đầu ra Relay ICP DAS M-7061D

M-7061D-G CR M-7061 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 14 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS M-7041

M-7041-G CR 14-channel Isolated Digital Input Module with DCON and Modbus Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 14 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS M-7041-A5

M-7041-A5-G CR 14-channel High Voltage Isolated Digital Input Module with DCON and Modbus Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 14 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS M-7041D

M-7041D-G CR M-7041 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 14 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS M-7041D-A5

M-7041D-A5-G CR M-7041-A5 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 14 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS M-7041P

M-7041P-G CR 14-channel Isolated Digital Input Module with DCON and Modbus Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 14 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS M-7041PD

M-7041PD-G CR M-7041P with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 15 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS M-7046

M-7046-G CR 15-channel Isolated Digital Input Module using the DCON or Modbus Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3 4 14 15 16

Module I/O RS-485 DCON & Modbus RTU ICP DAS