Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module RS-485 DCON & Modbus 4 kênh đầu vào nhiệt độ DS18B20 chức năng Daisy-Chain ICP DAS M-2004

Lượt xem: 639

M-2004 CR 4-port Digital Temperature Sensor Module with Daisy-Chain Wiring (RoHS)

Vendor: ICP DAS