Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Bộ lập trình nhúng (Linux PACs)

Bộ lập trình nhúng (Linux PACs) ICP DAS

Linux based PACs are programmable automation controllers taking the advantages of Linux OS into high-performance control with a variety of I/O extension modules.

Showing 1–16 of 28 results

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU AM3354 + OS Linux kernel 3.2.14 + 1 cổng Ethernet + 1 cổng USB ICP DAS LP-5231

LP-5231 CR PAC with Linux OS and one LAN port (Plastic Case)(RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU AM3354 + OS Linux kernel 3.2.14 + 1 cổng Ethernet + 1 cổng USB ICP DAS LP-5231M

LP-5231M CR PAC with Linux OS and one LAN port (Metal Case)(RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU Cortex-A8 + OS Linux kernel 3.2.14 + 1 cổng Ethernet + 1 cổng USB ICP DAS LP-5231PM-3GWA

LP-5231PM-3GWA CR PAC with Linux and one LAN port (Metal Case) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU Cortex-A8 + OS Linux kernel 3.2.14 + 1 cổng Ethernet + 1 cổng USB+ GPS/ 4G module ICP DAS LP-5231PM-4GC

LP-5231PM-4GC CR PAC with Linux OS, one LAN port, GPS and 4G module (Frequency Band for China) (Metal Case) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU Cortex-A8 + OS Linux kernel 3.2.14 + 1 cổng Ethernet + 1 cổng USB+ GPS/ 4G module ICP DAS LP-5231PM-4GE

LP-5231PM-4GE CR PAC with Linux OS, one LAN port, GPS and 4G module (Frequency Band for Europe) (Metal Case) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU Cortex-A8 + OS Linux kernel 3.2.14 + 2 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/485 + 2 I/O Slot ICP DAS LP-9221

LP-9221 Standard LP-9000 with 2 I/O Slots

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU Cortex-A8 + OS Linux kernel 3.2.14 + 2 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/485 + 4 I/O Slot ICP DAS LP-9421

LP-9421 Standard LP-9000 with 4 I/O Slots

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU Cortex-A8 + OS Linux kernel 3.2.14 + 2 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/485 + 8 I/O Slot ICP DAS LP-9821

LP-9821 Standard LP-9000 with 8 I/O Slots

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU Cortex-A8+ OS Linux kernel 3.2.14 + 2 cổng Ethernet +2 cổng USB+ 1 I/O Slot ICP DAS LP-8121

LP-8121 Standard LinPAC-8000 with 1 I/O Slot

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU Cortex-A8+ OS Linux kernel 3.2.14 + 2 cổng Ethernet +2 cổng USB+ 4 I/O Slot ICP DAS LP-8421

LP-8421 Standard LinPAC-8000 with 4 I/O Slots

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU Cortex-A8+ OS Linux kernel 3.2.14 + 2 cổng Ethernet +2 cổng USB+ 8 I/O Slot ICP DAS LP-8821

LP-8821 Standard LinPAC-8000 with 8 I/O Slots

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU E3827 + OS Linux kernel 4.14.12 + 2 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/485 + 1 I/O Slot ICP DAS LX-9171

LX-9171 Standard PAC with E3827 CPU, Linux OS and 1 I/O Slot

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU E3827 + OS Linux kernel 4.14.12 + 2 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/485 + 3 I/O Slot ICP DAS LX-9371

LX-9371 Standard PAC with E3827 CPU, Linux OS and 3 I/O Slots

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU E3827 + OS Linux kernel 4.14.12 + 2 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/485 + 7 I/O Slot ICP DAS LX-9771

LX-9771 Standard PAC with E3827 CPU, Linux OS and 7 I/O Slots

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU E3845 + OS Linux kernel 4.14.12 + 2 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/485 + 1 I/O Slot ICP DAS LX-9181

LX-9181 Standard PAC with E3845 CPU, Linux OS and 1 I/O Slot

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU E3845 + OS Linux kernel 4.14.12 + 2 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/485 + 3 I/O Slot ICP DAS LX-9381

LX-9381 Standard PAC with E3845 CPU, Linux OS and 3 I/O Slots

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2

Bộ lập trình nhúng (Linux PACs) ICP DAS