Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng (Linux PACs)

Bộ lập trình nhúng (Linux PACs) ICP DAS

Linux based PACs are programmable automation controllers taking the advantages of Linux OS into high-performance control with a variety of I/O extension modules.

Showing 1–16 of 28 results

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU AM3354 + OS Linux kernel 3.2.14 + 1 cổng Ethernet + 1 cổng USB ICP DAS LP-5231

LP-5231 CR PAC with Linux OS and one LAN port (Plastic Case)(RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU AM3354 + OS Linux kernel 3.2.14 + 1 cổng Ethernet + 1 cổng USB ICP DAS LP-5231M

LP-5231M CR PAC with Linux OS and one LAN port (Metal Case)(RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU Cortex-A8 + OS Linux kernel 3.2.14 + 1 cổng Ethernet + 1 cổng USB ICP DAS LP-5231PM-3GWA

LP-5231PM-3GWA CR PAC with Linux and one LAN port (Metal Case) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU Cortex-A8 + OS Linux kernel 3.2.14 + 1 cổng Ethernet + 1 cổng USB+ GPS/ 4G module ICP DAS LP-5231PM-4GC

LP-5231PM-4GC CR PAC with Linux OS, one LAN port, GPS and 4G module (Frequency Band for China) (Metal Case) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU Cortex-A8 + OS Linux kernel 3.2.14 + 1 cổng Ethernet + 1 cổng USB+ GPS/ 4G module ICP DAS LP-5231PM-4GE

LP-5231PM-4GE CR PAC with Linux OS, one LAN port, GPS and 4G module (Frequency Band for Europe) (Metal Case) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU Cortex-A8 + OS Linux kernel 3.2.14 + 2 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/485 + 2 I/O Slot ICP DAS LP-9221

LP-9221 Standard LP-9000 with 2 I/O Slots

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU Cortex-A8 + OS Linux kernel 3.2.14 + 2 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/485 + 4 I/O Slot ICP DAS LP-9421

LP-9421 Standard LP-9000 with 4 I/O Slots

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU Cortex-A8 + OS Linux kernel 3.2.14 + 2 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/485 + 8 I/O Slot ICP DAS LP-9821

LP-9821 Standard LP-9000 with 8 I/O Slots

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU Cortex-A8+ OS Linux kernel 3.2.14 + 2 cổng Ethernet +2 cổng USB+ 1 I/O Slot ICP DAS LP-8121

LP-8121 Standard LinPAC-8000 with 1 I/O Slot

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU Cortex-A8+ OS Linux kernel 3.2.14 + 2 cổng Ethernet +2 cổng USB+ 4 I/O Slot ICP DAS LP-8421

LP-8421 Standard LinPAC-8000 with 4 I/O Slots

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU Cortex-A8+ OS Linux kernel 3.2.14 + 2 cổng Ethernet +2 cổng USB+ 8 I/O Slot ICP DAS LP-8821

LP-8821 Standard LinPAC-8000 with 8 I/O Slots

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU E3827 + OS Linux kernel 4.14.12 + 2 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/485 + 1 I/O Slot ICP DAS LX-9171

LX-9171 Standard PAC with E3827 CPU, Linux OS and 1 I/O Slot

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU E3827 + OS Linux kernel 4.14.12 + 2 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/485 + 3 I/O Slot ICP DAS LX-9371

LX-9371 Standard PAC with E3827 CPU, Linux OS and 3 I/O Slots

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU E3827 + OS Linux kernel 4.14.12 + 2 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/485 + 7 I/O Slot ICP DAS LX-9771

LX-9771 Standard PAC with E3827 CPU, Linux OS and 7 I/O Slots

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU E3845 + OS Linux kernel 4.14.12 + 2 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/485 + 1 I/O Slot ICP DAS LX-9181

LX-9181 Standard PAC with E3845 CPU, Linux OS and 1 I/O Slot

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU E3845 + OS Linux kernel 4.14.12 + 2 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/485 + 3 I/O Slot ICP DAS LX-9381

LX-9381 Standard PAC with E3845 CPU, Linux OS and 3 I/O Slots

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2

Bộ lập trình nhúng (Linux PACs) ICP DAS